Kontakt

Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice
Budynek A

Adres do korespondencji

ul. 1 Maja 50

Sekretariat Dziekana/ Dział Rozwoju Kadry Naukowo-Badawczej

Photo of Alina Kowolik

Alina Kowolik


Kierownik
ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 321; pok. 321
40-226 Katowice
Photo of Ilona Sznober

Ilona Sznober


Z-ca Kierownika
ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 320; pok. 320
40-226 Katowice
   Photo of Monika Papierniok

   Monika Papierniok


   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 320; pok. 322
   40-226 Katowice

   Dział Obsługi Procesu Kształcenia

   Photo of Beata Lepiarz

   Beata Lepiarz


   Studia stacjonarne I stopnia
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 318; pok. 318A
   40-226 Katowice
   Photo of Joanna Turek-Węcel

   Joanna Turek-Węcel


   Studia niestacjonarne I stopnia
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 316a; pok. 316a
   40-226 Katowice
   Photo of Krystyna Kopiecka

   Krystyna Kopiecka


   Studia niestacjonarne II stopnia
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 316a; pok. 316a
   40-226 Katowice
   Photo of Anna Szczembara

   Anna Szczembara


   Studia stacjonarne II stopnia rok II
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 316; pok. 316
   40-226 Katowice
   Photo of Martyna Wilk

   Martyna Wilk


   Studia stacjonarne II stopnia rok I
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 316; pok. 316
   40-226 Katowice
   Photo of Małgorzata Sawicka

   Małgorzata Sawicka


   Studenci krótkoterminowi
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 313; pok. 313
   40-226 Katowice
   Photo of Radosław Ardeński

   Radosław Ardeński


   Studia Stacjonarne I stopnia, II rok
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 318
   40-226 Katowice

   Dział Obsługi Absolwentów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych

   Photo of Gabriela Czerner-Panek

   Gabriela Czerner-Panek


   Studia podyplomowe i doktoranckie
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 310; pok. 310
   40-226 Katowice
   Photo of Aneta Nowak

   Aneta Nowak


   Studia podyplomowe i doktoranckie
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 310; pok. 310
   40-226 Katowice
   Photo of Martyna Paliga

   Martyna Paliga


   Absolwenci i Obrony
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 315; pok. 315
   40-226 Katowice
   Photo of Monika Maciążek

   Monika Maciążek


   Absolwenci i obrony
   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 315
   40-226 Katowice

   Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

   Photo of Anna Greiner

   Anna Greiner


   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 311; pok. 311
   40-226 Katowice
   • Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
   • Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
   • Katedra Finansów Publicznych
   • Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej
   • Katedra Matematyki Stosowanej
   • Katedra Rachunkowości
   Photo of Ewelina Lewandowska

   Ewelina Lewandowska


   ul. Bogucicka 3
   Budynek: A; pok. 311
   40-226 Katowice
   • Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
   • Katedra Inwestycji i Nieruchomości
   • Katedra Prawa i Ubezpieczeń