Opłata konferencyjna wynosi:

400 PLN - udział w  konferencji i wygłoszenie referatu

200 PLN - referat bez udziału w konferencji

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają

  • możliwość wygłoszenia referatu naukowego
  • możliwość publikacji artykułu naukowego
  • poczęstunek podczas konferencji
  • materiały konferencyjne

Informacja o dokonywaniu opłaty

Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 - ING Bank Śląski

z dopiskiem w tytule: Dyskusje wokół kapitału. Imię i nazwisko.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu