Program konferencji

GodzinaTematPrelegent
09:30 –09:45Rejestracja uczestników
09:45 – 10.00Uroczyste powitanie gości
10:00 – 10:20Kapitał jako kategoria ekonomiczna. Kontrowersje Cambridge kontra CambridgeProf. UE dr hab. Grażyna Musiał
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
10:20 – 10:40Procesy globalizacji a problem współczesnej akumulacji kapitałuProf. UP dr hab. Eugeniusz Kośmicki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10:40 – 11:00Posiadanie a kapitał – analiza pojęciowaProf. AWL dr hab. Teresa Grabińska
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
11:00 – 11:20Kapitał społeczny w obrębie kategorii polskich menedżerówProf. UAM dr hab. Sławomir Banaszak
Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu
11:20 – 11:40Przerwa kawowa
11:40 – 12:00Strategia rozwoju zrównoważonego a dostępność kapitału inwestycyjnegoProf. dr hab. Ignacy Henryk Chrzanowski
Uniwersytet Szczeciński
12:00 – 12:20Kontrowersje wokół kapitału i sposobu jego pomiaruProf. WSFiP dr hab. Maria Smejda
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Biesku Białej
12:20 – 12:40Relacje kontraktowe jako kapitał przedsiębiorstwa w perspektywie teorii systemu społecznego Talcotta ParsonsaDr hab. Przemysław Wechta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:40 – 13:00Wartości niematerialne i prawne jako źródło wartości współczesnych przedsiębiorstw funkcjonujących w środowisku realnym i wirtualnym.Prof. UE dr hab. Joachim Foltys
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13:00 – 13:20Rola kapitału zakładowego we współczesnej spółceProf. UE dr hab. Aleksander Witosz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13:20 – 14:20Przerwa obiadowa
14:20 – 14:40Wykorzystywanie CDS w utrzymaniu wymaganego poziomu kapitału regulacyjnego w instytucjach bankowychMgr Maria Czech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
14:40 – 15:00Kapitał w teorii i regulacjach rachunkowościDr Lucyna Poniatowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
15:00 – 15:20Finansowa koncepcja kapitału własnego w systemie rachunkowościProf. UE dr hab. Józef Pfaff
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
15:20 – 15:40Thomas Piketty o problemie kapitału w XXI wieku

Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Mgr Mirosław Lubszczyk
Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu  Ekonomicznego w Katowicach

15:40 – 16:00Potencjał ludzki, kapitał ludzki i ich komplementarny charakter. Analiza metodologicznaProf. AWL dr hab. Mirosław Zabierowski
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
16:00 – 16:30Dyskusja i podsumowanie obrad
16:30Zakończenie konferencji