Publikacja

Przewiduje się monografię naukową jako efekt konferencji. W skład monografii wejdą opracowania po pozytywnych recenzjach zewnętrznych.

Ilość punktów za rozdział w monografii: 5

Teksty pokonferencyjne mogą być zamieszczone w czasopiśmie naukowych: "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"; punktacja MNiSW: 10, a w języku angielskim w "Journal of Economics and Management"; punktacja MNiSW: 12