Rada Naukowa Konferencji

 1. Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
 2. Prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
 3. Dr Krystyna Mitręga-Niestrój - Prodziekan ds. Studiów II Stopnia
 4. Dr Anna Kuzior - Prodziekan ds. Studiów I Stopnia
 5. Prof. dr hab. Irena Pyka
 6. Prof. dr hab. Janina Harasim
 7. Prof. dr hab. Teresa Famulska
 8. Prof. dr hab. Ewa Ziemba
 9. Prof. dr hab. Maciej Miszewski
 10. Prof. UE dr hab. Józef Pfaff
 11. Prof. UE dr hab. Artur Walasik
 12. Prof. UE dr hab. Jan Czempas
 13. Prof. UE dr hab. Aleksander Witorsz
 14. Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek - Prodziekan ds. Nauki
 15. Prof. UE dr hab. Joachim Foltys
 16. Prof. dr hab. Denis Melnik, Национальный исследовательский университет, Moskwa, Federacja Rosyjska
 17. Prof. UP dr hab. Eugeniusz Kośmicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 18. Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 19. Prof. dr hab. Ignacy Chrzanowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin; Université de Montréal, Kanada
 20. Prof. WSOWSL dr hab. Teresa Grabińska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław
 21. Prof. dr hab. Jacek Tittenbrun, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 22. Prof. WSOWL dr hab. Mirosław Zabierowski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wrocław
 23. dr Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań