Założenia programowe

 1. Kapitał w teoriach nauki ekonomii XX wieku
 2. Kapitał w ujęciu teorii równowagi ogólnej typu Walrasa
 3. Marginalistyczny sposób traktowania kapitału
 4. Kontrowersje z Cambridge wokół kapitału i ich aktualność
 5. Czy kapitał społeczny jest społeczny?
 6. 200 rocznica urodzin Karola Marksa. Poznawcze walory "Kapitału"
 7. Thomas Piketty o problemie kapitału w XXI wieku
 8. Syntetyczny kapitał własny przedsiębiorstwa
 9. Pomiar kapitału
 10. Przepływy kapitału w stosunku do przepływów handlu zagranicznego
 11. Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie
 12. Zarządzanie kapitałem obrotowym
 13. Kapitał - prawo - bezpieczeństwo w państwie prawnym