Wykaz opłat i warunki udziału w Programie CIMA na Uczelni

1.     Studenci studiów I stopnia

Studenci studiów pierwszego stopnia otrzymują CIMA Certificate in Business Accounting, profesjonalny tytuł zawodowy CIMA Cert BA, po spełnieniu poniższych warunków:

·         Zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni

·         Rejestracja do Programu w okresie od II do V semestru studiów

·         Wniesienie stosownych opłat (spis opłat poniżej)

·         Zdanie egzaminu BA2

·         Ukończenie studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu licencjata na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunku Finanse i Rachunkowość lub Rachunkowość i podatki

 

Egzamin CIMA

 BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej

Zwolnienia z egzaminów CIMA

BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa

BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej

BA4 - Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego

Przedmioty UE Katowice

Moduł CIMA​

Rachunkowość /Accounting

​BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting) - student otrzymuje zwolnienie

 

Rachunkowość finansowa/ Financial accounting

​Mikroekonomia/ Microeconomics

BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie

​Makroekonomia  / Macroeconomics

Statystyka/ Statistic

Matematyka finansowa/ Financial mathematics

​Podstawy prawa / Principles of Law

​BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego

(Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Law) - student otrzymuje zwolnienie​

​Etyka gospodarcza/ Business Ethics

​Podstawy rachunkowości zarządczej (sylabus CIMA) –Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA

​BA2- Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas realizowania toku studiów. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.

Opłata rejestracyjna (jednorazowa)

77 GBP

Roczny abonament

0 GBP

Zwolnienia z egzaminów BA1, BA3, BA4

0 GBP

Opłata za egzamin BA2

90 GBP

Razem

147 GBP

Studenci w Programie CIMA poziom Certificate in Business Accounting na studiach I stopnia są zwolnieni z opłaty subskrypcji rocznej przez cały okres trwania Programu CIMA, tj. do zakończenia studiów licencjackich w trybie dziennym lub zaocznym.

 

2.     Studenci studiów II stopnia

Studenci studiów drugiego stopnia otrzymują CIMA Diploma in Management Accounting, profesjonalny tytuł zawodowy CIMA Dip MA, po spełnieniu poniższych warunków:

•             Zapoznanie się z Regulaminem Programu CIMA na Uczelni

•             Rejestracja do Programu w okresie od I do III semestru (i przyjęcie do Programu)

•             Wniesienie stosownych opłat (spis opłat poniżej)

•             Zdanie egzaminu Operational Case Study Exam

•             Ukończenie studiów drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunku Finanse i Rachunkowość

Przedmiotu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Odpowiedniki w Programie CIMA
Diploma in Management Accounting

Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza)
student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości lub Zaawansowana rachunkowość finansowa

oraz Strategie podatkowe przedsiębiorstwa

F1 – Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki)
student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

Zarządzanie instytucjami finansowymi

oraz Strategie finansowe przedsiębiorstwa lub Finanse Korporacji

oraz Etyka w finansach i rachunkowości*

E1 – Organisational Management
(Zarzadzanie organizacyjne)
student otrzymuje zwolnienie z egzaminu

Egzamin zewnętrzny CIMA w języku angielskim zdawany według standardu CIMA

Zintegrowane studium przypadku na poziomie operacyjnym (Operational level case study) 

* lub inny porównywalny przedmiot

 Opłata rejestracyjna (założono, że student uiszczył opłatę rejestracyjną na poziomie CIMA Cert BA)

0 GBP

Roczny abonament

120 GBP

Zwolnienia z egzaminów P1, F1, E1

0 GBP

Opłata za Operational Case Study Exam

185 GBP

Razem

305 GBP

Tylko studenci, którzy rejestrują się w CIMA na poziomie Diploma in Management Accounting są zwolnieni z opłaty subskrypcji rocznej w roku przystąpienia.

Studenci w Programie CIMA poziom Diploma in Management Accounting, którzy uzyskali wcześniej tytuł Cert BA, są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej w momencie kontynuowania certyfikacji CIMA na poziomie operacyjnym.