International Women’s Day Conference 2021 [konferencja online]

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z okazji Dnia Kobiet, organizowanej przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Celem konferencji jest promocja pluralizmu w nauce. Do udziału zapraszamy zarówno ekonomistki, jak i ekonomistów reprezentujących ortodoksyjną i heterodoksyjną perspektywę badawczą w ekonomii, finansach i zarządzaniu. Do udziału w konferencji zapraszamy również doktorantów, dla których przewidujemy specjalną sesję.

Konferencja odbędzie się 8 marca 2021 r., natomiast termin rejestracji upływa 31 stycznia 2021 r. W tym roku konferencja będzie miała charakter zdalny. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdują się na stronie: www.ue.katowice.pl/conference-iwd