Plan Wydawniczy na 2021 rok

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego Uczelni został zatwierdzony Plan Wydawniczy 2021.


Zakres prac Wydawnictwa UE jest ustalany w formie rocznego Planu Wydawniczego. Propozycje publikacji do Planu są zgłaszane zbiorczo, przez katedry i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu, ze wskazaniem źródła finansowania. Plan opiniuje Komitet Redakcyjny, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Decyzje dotyczące wydawania kolejnych numerów czasopism uczelnianych podejmują Komitety Redakcyjne poszczególnych czasopism.

Szczegółowe zestawienie tytułów dostępne jest na stronie internetowej Wydawnictwa UE - w zakładce "Dla Autorów".

 


 

<dt>Pliki:</dt>

plan_wydawniczy_2021.pdf52 K