Skład Komisji ds. Nauki:

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot - Przewodnicząca Komisji

Członkowie Komisji:

  • Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
  • Prof. dr hab. Maciej Nowak (od 28 lutego 2019 r.)
  • Prof. dr hab. Janusz Strużyna
  • Prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
  • Prof. dr hab. Antoni Niederliński (do 27.07.2018 r.)
  • Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik