Godziny rektorskie

Na wniosek Parlamentu Studenckiego JM Rektor ogłasza w dniu 22 lutego 2013 r. (piątek) godziny rektorskie od godz. 8:00 do godz. 13:20 dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych w Katowicach.

Na wniosek Parlamentu Studenckiego JM Rektor ogłasza w dniu 22 lutego 2013 r. (piątek) godziny rektorskie od godz. 8:00 do godz. 13:20 dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych w Katowicach.