Komunikat dotyczący funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim 2021/2022

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i w woj. śląskim, do 20 marca 2022 roku podtrzymane zostaje czasowe nauczanie zdalne. Hybrydowa forma kształcenia przywrócona zostanie od 21 marca 2022 roku.

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie pragnę przedstawić wypracowane w porozumieniu z przedstawicielami społeczności akademickiej zasady funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Podjęliśmy decyzję o hybrydowej – co do zasady – organizacji kształcenia w semestrze letnim, z jednoczesnym czasowym (ze względu na obecny wysoki poziom zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i woj. śląskim) ustanowieniem zdalnego trybu nauczania od 19 lutego do 20 marca 2022 roku oraz umożliwieniem rotacyjnego trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do 18 marca 2022 roku, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 8/22.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że na bieżąco reagujemy na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć poprzedzane są wnikliwą analizą zaleceń epidemiologicznych, licznymi konsultacjami z przedstawicielami innych uczelni w Polsce, w tym uczelni ekonomicznych, jednak przede wszystkim wynikają z głębokiej troski o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej, a także dbałości o jakość kształcenia w Uniwersytecie. Uwzględniana jest przy tym liczba studentów na poszczególnych kierunkach, a także infrastruktura Uniwersytetu.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor

__________________________ 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu oraz Zarządzenia