Kierunki i specjalności na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne, studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na siedmiu kierunkach:

  • International Business - kierunek prowadzony w języku angielskim (płatny)
  • Logistyka
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - kierunek międzywydziałowy prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomii
  • Zarządzanie

Poszczególne kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zarządzania objęte są opieką kuratora kierunku.