Certyfikaty i akredytacje* na Wydziale Zarządzania

 • Uchwałą nr 432/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11.07.2019 r. kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 2-3 lutego 2019 r.
 • Uchwałą nr 219/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Finanse menedżerskie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.
 • Uchwałą nr 220/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10.05.2018 r. kierunek Zarządzanie prowadzony na Wydziale Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Wizytacja miała miejsce w dniach 7-10 grudnia 2017 r.
 • Uchwałami Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 23.04.2015 r. kierunki Analityka gospodarcza (Uchwała nr 237/2015) i Gospodarka turystyczna (Uchwała nr 238/2015) prowadzone na Wydziale Zarządzania uzyskały wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 16-19 stycznia 2015 r.
 • Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA z dnia 05.06.2014 r. kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Wydział  Zarządzania uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja miała miejsce w dniach 15-16 luty 2014 r. Uchwała
 • Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA kierunek Logistyka prowadzony na Wydziale Zarządzania uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Certyfikat akredytacji potwierdzający wysoką jakość kształcenia na studiach I i II stopnia wydano na podstawie wizytacji, która miała miejsce w dniach 9-10 czerwca 2012 r. Uchwała
 • Najwyższa ocena PKA dla kierunku Zarządzanie Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w dniu 24 czerwca 2010 r. przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Certyfikat
 • Akredytacja kierunku studiów Zarządzanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną Uchwała (2004 r.) i Uchwała (2010 r.)
 • Akredytacja kierunku studiów Informatyka i ekonometria przez Państwową Komisję Akredytacyjną  Uchwała
 • Akredytacja studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Certyfikat
 • Akredytacja studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Zarządzanie przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  Certyfikat

Akredytacja akademicka to najważniejsza metoda oceny jakości edukacji w szkołach wyższych. Jej celem jest potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia określone przez instytucję akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Ocenie podlega misja uczelni oraz sposób i rezultaty jej realizacji, a więc program studiów i organizacja procesu nauczania, warunki studiowania (lokale, biblioteka, komputeryzacja, zaplecze dydaktyczne), kwalifikacje kadry nauczającej i prowadzone przez nią badania naukowe, troska o miejsca pracy dla absolwentów i inne. Szczególną wagę przykłada się do przejrzystości procedur edukacyjnych, internacjonalizacji studiów, badań zadowolenia studentów i pracodawców oraz wewnątrzuczelnianych mechanizmów zapewniana jakości. Każda akredytacja zawiera w sobie dwa elementy: samoocenę przygotowaną przez szkołę oraz wizytację Zespołu Oceniającego powołanego przez Komisję Akredytacyjną, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie akredytacji m.in. na podstawie opinii wydanej przez Zespół*.

* fragment broszury informacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS.