Misja

Misją Wydziału Zarządzania jest kształcenie wyróżniających się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową przyszłych:

  • menedżerów, analityków, planistów i użytkowników nowoczesnych systemów zarządzania, opartych na partnerskich relacjach z klientem i innymi interesariuszami organizacji oraz na technologii informatycznej,
  • przedsiębiorców - liderów innowacji ekonomicznych i społecznych, właścicieli małych i średnich firm we wszystkich sektorach gospodarki,
  • badaczy, twórców nauki oraz nauczycieli akademickich i średniego szkolnictwa ekonomicznego i ogólnego,
  • polityków gospodarczych, społecznych i samorządowych
  • na kanwie nowoczesnej wiedzy i prowadzonych na Wydziale badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, w szczególności w dyscyplinach nauk o zarządzaniu i ekonomii, a także w komplementarnych dyscyplinach innych dziedzin nauki, zdolnych sprostać wyzwaniom jutra na konkurencyjnych polskich, europejskich i światowych rynkach pracy i konsumenta, w nowej erze społeczeństwa i gospodarki wiedzy integrującej się Europy.

MISJA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

Misją kierunku Analityka gospodarcza jest kształcenie kadry menedżerskiej, diagnostyków ekonomicznych i pracowników operacyjnych dla gospodarki, kadry analityków i specjalistów z zakresu metod ilościowych

MISJA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Misją kierunku Gospodarka turystyczna jest kształcenie kadry menedżerskiej i ekonomicznej dla gospodarki turystycznej i jej podmiotów.

MISJA KIERUNKU LOGISTYKA

Kształcenie menedżerów logistyki XXI w. na potrzeby kraju, Europy i świata.

MISJA KIERUNKU ZARZĄDZANE

Kształcenie i promowanie, odznaczających się wysoką etyką przyszłych menedżerów, przedsiębiorców i właścicieli małych i średnich firm, zdolnych sprostać wymaganiom jutra na konkurencyjnych rynkach pracy i konsumentów w Polsce, Europie i w świecie, a także badaczy, pracowników nauki i nauczycieli, tworzących i upowszechniających nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu.

MISJA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Kształcenie menedżerów w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych niezbędnych w pełnieniu funkcji menedżerskich, operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

MISJA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Kształcenie przyszłych przedsiębiorców i menedżerów zdolnych sprostać wyzwaniom rynku międzynarodowego i działaniu w środowisku wielokulturowym.