Uzupełniające wybory do Rady Wydziału Zarządzania

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania informuje, że  12.06.2017 ( poniedziałek) o godz.15:00 w sali Rady Wydziału Zarządzania 434A odbędą się UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO  RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wybory do Senatu i Rady Wydziału Zarządzania

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania informuje, że z wynikami wyborów przedstawicieli  Wydziału Zarządzania do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Rady Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020, które odbyły się 7 czerwca 2016 roku, można zapoznać się w Uchwałach nr 13,14 i15.

 

UCHWAŁA nr 13/2016 w sprawie wyników wyborów przedstawicieli Wydziału Zarządzania do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencje 2016-2020.

 

UCHWAŁA nr 14/2016 w sprawie wyników wyborów do Rady Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020.

 

UCHWAŁA nr 15/2016 w sprawie zatwierdzenia listy członków Rady Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020.

 -----------------------------

Wybory przedstawicieli społeczności akademickiej do Senatu i Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania informuje, że 7.06.2016 r. (wtorek) odbędą się wybory przedstawicieli społeczności akademickiej do Senatu i Rady Wydziału na kadencję 2016-2020.

 

Ustalono następujący porządek zebrań wyborczych:

Grupa pracowniczaMiejsce zebraniaCzas zebrania
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora habilitowanegoSala 306 A10:00
Pozostali nauczyciele akademiccy Sala 306 A

12:00

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimiSala 306 A14:00

 

---------------------------------

Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało Prodziekanów Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania informuje, że Prodziekanami Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

  • Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak - na funkcję Prodziekana ds. Nauki
  • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch - na funkcję Prodziekana ds. Rozwoju
  • Dr hab. Justyna Matysiewicz - na funkcję Prodziekana ds. Edukacji i Internacjonalizacji

 

Uchwała nr 12/2016 w sprawie wyborów na funkcję Prodziekanów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 -----------------------------

Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało Dziekana - elekta Wydziału Zarządzania

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania informuje, że Dziekanem-elektem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 została wybrana

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

 

 

 

----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wybory Dziekana i Prodziekanów Wydziału Zarządzania

 Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Ordynacji Wyborczej Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania ustaliła kalendarz wyborczy wyborów Dziekana i Prodziekanów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020:

 

  • 6,7,9 maja 2016 roku godz. 09.00-13.00 pok. 211 A - Zgłaszanie Kandydatów na Dziekana WZ

  • 12 maja 2016 roku godz. 11.00 sala 412 A- wybory Dziekana Wydziału Zarządzania

  • 19 maja 2016 roku godz. ok. 12.00 (po Radzie Wydziału) sala 412 A - wybory Prodziekanów Wydziału Zarządzania

 

Do pisemnego zgłoszenia musi być dołączona charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych Kandydata wraz z Jego pisemną zgodą na kandydowanie, a także pisemna informacja o wypełnieniu przez Kandydata obowiązku związanego z ustawą lustracyjną.

-----------------------------

------------------------------

Szczegółowe informacje nt uzyskanej liczby głosów w wyborach kandydatów Wydziału Zarządzania do Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (I, II, III TURA) dostępne są w gablocie przy dziekanacie WZ (budynek A I piętro obok pok. 214 A)