Wykłady Dziekańskie

Dziekan Wydziału Zarządzania
zaprasza
wszystkich pracowników i studentów
na organizowane przez Wydział Zarządzania
WYKŁADY DZIEKAŃSKIE
Wykłady prowadzone są przez ludzi świata nauki i biznesu z Polski i całego świata,
a tematyka wykładów dotyczyć będzie gospodarki, ekonomii, inwestycji, finansów i zarządzania.

 

Harmonogram Wykładów Dziekańskich

Wykład I (23.10.2009 r.)
Prof. dr. Thomas Rudolph z Universität St. Gallen w Szwajcarii nt. "Challenges in Contemporary Retailing"

Wykład II (3.12.2009 r.)
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu nt. "Modele rynków finansowych – kryzys zaufania czy szansa?”

Wykład III (05.05.2010 r.)
Dr. Philip G.M.C. Vergauwen z Uniwersytetu Hasselt w Belgii nt. "Activity Based Costing - the workings of ABC”

Wykład IV (15.10.2010 r.)
Prof. UEK dr hab. Adam Sagan z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt. ”Modelowanie zmiennych ukrytych a paradygmaty marketingu”

Wykład V (22.10.2010 r.)
Prof. dr. Thomas Rudolph z Universität St. Gallen w Szwajcarii nt. ”Managing Retail Innovations: How the Internet is Changing The Retail Landscape”

Wykład VI (7.04.2011 r.)
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. "Modele łańcuchów wiedzy firmy"

Wykład VII (12.05.2011 r.)
Mgr Paweł Predko - Dyrektor Pionu Produkcji TNS OBOP nt. "Badania sondażowe w praktyce - sposoby i cele gromadzenia informacji"

Wykład VIII (10 i 12.10.2011 r.)
Prof. Stefana Gürtlera - wykładowcy z Fachhochschule Nordwestschweiz i Hochschule für Wirtschaft w Szwajcari nt. „Green-Growth-Strategies in Marketing”

Wykład IX (15.11.2011 r.)
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki - wykładowca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Zarządu ET Logistik Sp. z o.o. nt. „Wyzwania dla menedżerów łańcuchów dostaw w perspektywie 2020 r.”

Wykład X (8.05.2012 r.)
Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz - Kierownik Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania, wykładowca z Uniwersytetu Wrocławskiego nt. „O tym co jest godne wiay i jest podobne do prawdy”

Wykład XI  (19.12.2012 r.)
Prof. Windhama Loopesko - Uniwersytet w Colorado w USA nt. "How to do business in the US"

Wykład XII (15.04.2013 r.)
Prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner - Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt. "Konkurencyjność polskiej gospodarki".

Wykład XIII ( 5-8.11.2013 r.)
Univ. Prof. dr Reiner Springer - były Dyrektor Institute of International Business na Vienna University of Economics and Business Administration w Austrii nt. "Europe – East and West – a changing continent in a globalized World"

Wykład XIV (5.12.2014 r.)
Prof. dr Thomas Rudolph - Kierownik Institute of Retail Management na University of St.Gallen, nt. "Consumer confusion in retailing"

 Wykład XV (5.10.2015 r.)
Prof. Czesław Domański - Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Kierownik Katedry Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego, nt. "Zastosowanie metod statystycznych w analizach gospodarczych"

Wykład XVI (24.05.2016 r.)
Prof. Enrico Fabrizi - Department of Business and Social Sciences Università Cattolica del Sacro Cuore, nt. „ Hierarchical Beta regression models for the estimation of poverty and inequality parameters in small areas”

 

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział i uczestnictwo w Wykładach Dziekańskich!