Dział Rozwoju Kadry Naukowo-Badawczej

 

Doktoraty, habilitacje i profesury

Ewa Kominko

mail: ewa.kominko@ue.katowice.pl

tel.  32 257 72 07

adres do korespondencji: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice (pok. 216A)