Postępowania hablitacyjne w toku oraz zakończone

2019 ROK

Dr Marcin Komańda - postępowanie w toku

Dr Sławomir Czech - postępowanie w toku

Dr Małgorzata Kieżel - postępowanie w toku