Przewody zakończone

Mgr Marcin Marzec

Mgr Dariusz Grabara

Mgr Anna Krzysztofek

Mgr Tomasz Bąk

Mgr Michał Miłek

Dr Rafał Paprocki

Dr Paweł Piotrowski

Dr inż. Mirosława Jendryczko

Dr Izabella Kozłowska

Dr Jagoda Gola

Dr  Marcin Bałon

Dr Bartłomiej Janusz

Dr Agnieszka Hat

Dr Milena Gojny-Zbierowska

Dr Klaudia Plażyk

Dr Agnieszka Kristof

Dr Jacek Stelmach

Dr Karolina Mucha-Kuś

Dr Iwonka Burka

Dr Justyna Brzezińska

Dr Mariusz Rogalski

Dr Regina Lenart

Dr Wojciech Wojaczek