Zmiana umiejscowienia obsługi studiów doktoranckich

Funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich w kadencji 2016-2020 pełni:

prof. dr hab. Grzegorz Kończak
Prodziekan ds. Nauki

Konsultacje dla studentów studiów doktoranckich:
środa - godz. 15.00-16.30
pok. 215 A

 

Sekretariat studiów doktoranckich prowadzi
Marta Hulbój-Niziałek

e-mal: marta.hulboj@ue.katowice.pl
tel. 32 257 7200
pok. 219 A

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

 

Link do strony Studiów Doktoranckich