30 listopada dniem rektorskim dla studentów realizujących zajęcia na kampusie przy ul. Bogucickiej

Informujemy, że w związku z zaplanowaną przerwą w dostawie energii cieplnej do obiektów zlokalizowanych na kampusie przy ul. Bogucickiej  i 1 Maja w Katowicach (bud. A, B, C, E, L, F, G, R, CNTI) JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak ustanawia dzień rektorski dla studentów realizujących zajęcia w ww. budynkach w dniu 30 listopada 2022 r. Dzień rektorski nie dotyczy studentów realizujących zajęcia w budynku N oraz w Filii Uniwersytetu w Rybniku.

Przerwa w dostawie energii cieplnej wynika z prowadzonych prac budowlanych tj. przekładki sieci ciepłowniczej w ramach zadania inwestycyjnego “Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za budynkiem B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed budynkiem A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.