Kurs e-learningowy PS IMAGO PRO (SPSS) dla pracowników akademickich i doktorantów uczelni

Zapraszamy do udziału w e-learningowym kursie z podstaw PS IMAGO PRO. To nowa inicjatywa skierowana do pracowników naukowych i doktorantów Uczelni, która posiada licencję w programie ARIADNA. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał umowę członkowską w programie, dlatego też pracownicy Uczelni mogą korzystać z tego szkolenia nieodpłatnie.


Kurs zawiera szereg atrakcyjnych materiałów dydaktycznych w formie m.in. filmów czy prezentacji. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na platformie Moodle.

W ramach kursu uczestnik zdobywa umiejętności posługiwania się PS IMAGO PRO (SPSS) w zakresie:

  • otwierania, tworzenia i wczytywania zbiorów danych z różnych źródeł,
  • zarządzania danymi i ich restrukturyzacji,
  • łączenia zbiorów danych,
  • przekształcania zmiennych,
  • wykonywania podstawowych analiz statystycznych, także z uwzględnieniem podziału danych na grupy,
  • tworzenia podstawowych wykresów,
  • edycji i eksportu raportów,
  • wykorzystania funkcjonalności PS IMAGO PRO.

Szczegółowe informacje i formularz do zapisów można znaleźć na stronie:  www.ariadna.edu.pl/e-learning