Monografia naukowa współautorstwa Profesor Uczelni wydana przez Taylor & Francis Group


Dr hab. Barbara Pabian, prof. UE z Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki opublikowała we współautorstwie monografię naukową pt. "Sustainability in Project Management. A functional Approach". Monografia została wydana przez Taylor & Francis Group: London: New York: Boca Raton.

Wartość udziału jednostkowego wynosi 300 pkt. (według wykazu Ministerstwa: poziom II wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Praca jest afiliowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Więcej informacji na stronach: