Nagrody Ministra dla Pracowników Uczelni

19 lutego obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. W tym szczególnym dniu, minister Przemysław Czarnek ogłosił listę laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Z ramienia Uczelni, w kategorii indywidualnej oraz zespołowej, zostało nagrodzonych łącznie aż 17 naukowców!


Dzień Nauki Polskiej to wyjątkowe święto przypadające w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. 19 lutego przypominamy o wybitnych zasługach i niezwykłych osiągnięciach polskich uczonych. W tym ważnym dla nauki dniu, Minister Edukacji i Nauki przekazał wyrazy szacunku i uznania dla dokonań polskich naukowców i przedstawicieli świata akademickiego, pracującym w naszym kraju jak i poza jego granicami. Podkreślił również, jak wiele zawdzięczamy polskim uczonym, którzy inspirują, wyznaczają nowe kierunki rozwoju i dają nadzieję.

"Składam życzenia wszystkim naukowcom w Polsce i polskim naukowcom za granicą, pracującym na różnych uniwersytetach na różnych kontynentach i wszystkim pracownikom szkolnictwa wyższego" – mówił minister Przemysław Czarnek. 

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w Dniu Nauki Polskiej nagrodzeni zostali wybitni przedstawiciele środowiska naukowego. Laureaci Nagrody Ministra Edukacji i Nauki cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał m.in. dr hab. Artur Świerczek – Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń, prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury, kierowanie zespołami badawczymi.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z ramienia Uczelni otrzymał międzynarodowy zespół badaczy w składzie 16 naukowców:

 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji, UE Katowice, kierownik projektu,
 • dr hab. Justyna Matysiewicz – Dziekan Szkoły Studiów I i II stopnia​, UE Katowice,
 • mgr Marta Grybś-Kabocik – UE Katowice,
 • mgr Agnieszka Tetla – UE Katowice,
 • mgr Katarzyna Tomecka –  UE Katowice,
 • mgr Chloé Anselmo – University Savoie Mont Blanc, France,
 • dr Stéphane Ganassali – University Savoie Mont Blanc, France,
 • dr Magdalena Iordache-Platis – University of Bucharest, Romania,
 • dr Diana Ionita – University of Bucharest, Romania,
 • dr Daria Protopopescu – University of Bucharest, Romania,
 • dr Italo Trevisan – University of Trento, Italy,
 • dr Corrado Malberti – University of Trento, Italy,
 • dr Ville-Pekka Mäkeläinen – Seinäjoki University, Finland,
 • dr Marja Salonen – Seinäjoki University, Finalnd,
 • dr Petra Sippola – Seinäjoki University, Finland,
 • dr Lieven Theys – Theys Howest,University College, Belgium.

W tej kategorii działalności dydaktycznej oceniana jest aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej MEiN.

 


 

<dt>Nowości powiązane:</dt>

 Dzień Nauki Polskiej - 19.02.2021 08:07