Publikacja naszego pracownika w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł dra hab. Artura Świerczka, prof. UE został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).


Artykuł pt. "Relational Orientation of Triadic Supply Chains with Structural Holes: An Empirical Comparison of Rents derived from Bridging the Structural Holes", autorstwa dra hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 25, No. 5, pp. 565-583), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE w czasopiśmie, które znajduje się w pierwszej trójce pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 7.207), wśród czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw.

Celem artykułu jest rozpoznanie zdolności aktora usytuowanego na luce strukturalnej w triadycznym łańcuchu dostaw (dostawca-producent-odbiorca) do generowania renty sieciowej, rozumianej jako wynik relacyjnego współdziałania dwóch diad: dostawca-producent oraz producent-odbiorca. W artykule przeprowadzono również analizę komparatywną wartości renty, generowanej przez różne stany układów triadycznych z luką strukturalną.   

Cały artykuł