Zaproszenie do wypełnienia ankiety - projekt COVIMO w ramach akcji Erasmus+ KA2

W związku z realizacją projektu Erasmus+ KA2 pt. "COVID 19 pandemic as an "opportunity window" for the transition towards new and more inclusive internationalization through virtual mobility" Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW serdecznie zaprasza do wypełnienia załączonej ankiety, będącej jednym zadań koordynowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Udział w badaniu umożliwi identyfikację najlepszych praktyk oraz diagnozę ewentualnych problemów związanych z wirtualnym nauczaniem oraz studiowaniem, a także ułatwi planowanie dalszych strategii dotyczących edukacji w uczelniach wyższych podczas pandemii. Badanie adresowane jest głównie do studentów i nauczycieli. Ankieta będzie aktywna do 15 lipca, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut.

Ankieta jest dostępna pod linkiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, proszę kontaktować się z prof. dr hab. Arkadiuszem Orłowskim (arkadiusz_orlowski@sggw.edu.pl), będącym koordynatorem projektu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Załączamy także list przewodni podpisany przez hab. Martę Mendel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.