Zmiany w realizacji praktyk studenckich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadza się do odwołania zmiany w realizacji praktyk studenckich


Zmiany w realizacji praktyk

Studenci, którzy są w trakcie praktyk studenckich (obowiązkowych lub dodatkowych) prosimy o informację w przypadku zmiany harmonogramu na adres e-mail: sabina.gutwinska@uekat.pl.

Studenci, którzy zakończyli praktyki, a nie dostarczyli Karty Realizacji Praktyki proszeni są o dostarczenie dokumentów do Biura po powrocie na Uczelnię.

Studenci, którzy chcą rozpocząć praktyki studenckie prosimy o zmianę terminu lub w ramach możliwości uznawanie innej aktywności jako praktyki obowiązkowej (proszę pamiętać o wymiarze godzinowym innych aktywności).