Kontakt

Biuro Badań i Projektów Naukowych

ul. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 007, 017, 018

Adres do korespondencji

ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice 

Pracownicy

Katarzyna Haśnik

Dyrektor
ul. Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 017
40-069 Katowice

Katarzyna Góralczyk

Zastępca Kierownika
ul. Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 018
40-069 Katowice

  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej na Wydziale Ekonomii;
  • Nadzór nad projektami oraz obsługa projektów Narodowego Centrum Nauki oraz innych projektów badawczych.

Aleksandra Kustroń

Specjalista
ul. Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 007
40-069 Katowice

  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej na Wydziale Zarządzania;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Dorota Szywacz

Starszy Specjalista
ul. Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 007
40-069 Katowice

  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej na Wydziale Informatyki i Komunikacji;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
  • Obsługa finansowa konferencji naukowych organizowanych przez jednostki Uniwersytetu.

Joanna Dróżdż

Specjalista
ul. Adamskiego 7
Budynek: N; pok. 018
40-069 Katowice

  • Obsługa administracyjna i finansowa zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń;
  • Obsługa finansowa projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki;
  • Obsługa opłat konferencyjnych wyjazdowych.