Przejdź do menu Przejdź do treści

UE Katowice pierwszą uczelnią na Śląsku z międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA

6 lutego 2020 r. nasza Uczelnia otrzymała międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej.

 

Akredytacja została przyznana na maksymalny okres, tj. sześć lat. IQA przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznie rozwijających się Społeczeństwach) CEEMAN, które posiada ponad 200 członków z całego świata. IQA to certyfikat jakości, potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia. Jest to pierwsza międzynarodowa akredytacja instytucjonalna przyznana naszej Uczelni, a także jedyna na Śląsku. Dołączyliśmy tym samym do grona 27 akredytowanych instytucji CEEMAN na świecie.

Bezpośrednią korzyścią z uzyskania międzynarodowej akredytacji jest większa rozpoznawalność na rynku światowym. Z kolei pracownicy Uczelni będą dzięki temu bardziej atrakcyjnymi partnerami do międzynarodowych zespołów badawczych. Ponadto wzrasta wartość dyplomu UE Katowice w regionie, kraju i za granicą, zwiększając szanse studentów na zatrudnienie. Pracodawcy angażujący absolwentów akredytowanych uczelni mogą liczyć na to, że będą oni posiadali wiedzę teoretyczną, ale również wysokorozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie, pozwalające na aplikowanie tej wiedzy w środowisku biznesowym.

W swoim oficjalnym raporcie Komisja PRT CEEMAN (Peer Review Team), która odwiedziła Uczelnię w dniach od 29 września do 2 października ubiegłego roku, bardzo wysoko oceniła opracowany w pierwszym kwartale 2019 r. raport samooceny. Raport został opracowany przez powołany przez JM Rektora Zespół Ekspertów oraz Zespół Konsultantów ds. pozyskiwania akredytacji międzynarodowych. Ponadto Komisja podkreśliła swoje zadowolenie z przebiegu wizyty oraz pozytywną atmosferę i profesjonalizm. W sumie Komisja spotkała się z ponad 120 osobami. Byli to zarówno przedstawiciele władz Uczelni, w tym Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, pracownicy naukowi, jak i administracyjni, studenci, doktoranci, absolwenci, partnerzy z otoczenia biznesowego i instytucjonalnego itp. 

Raport przedstawia ewaluację Uczelni w następujących obszarach:

  • strategia i cele
  • zarządzanie i struktura organizacyjna
  • kreowanie wiedzy
  • transfer wiedzy
  • zasoby
  • ciągłe doskonalenie/innowacyjność
  • zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki
  • wpływ na otoczenie.

W każdym z tych zakresów działalności wskazano mocne i słabe strony oraz rekomendacje do usprawnień. Wdrożenie wskazówek zawartych w dokumencie będzie stanowić podstawę oceny Uczelni w procesie reakredytacji za sześć lat.

Proces pozyskiwania akredytacji był współfinansowany ze środków pozyskanych w ramach projektu realizowanego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o procesie pozyskiwania akredytacji CEEMAN IQ

Komisja PRT CEEMAN na UE Katowice

Komisja PRT CEEMAN na UE Katowice

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca