Przejdź do menu Przejdź do treści

EFMD Accredited dla International Business

Z przyjemnością informujemy, że nasz anglojęzyczny program Master’s degree in International Business otrzymał prestiżową międzynarodową akredytację EFMD Accredited.

Akredytacja EFMD to jedna z najbardziej wymagających akredytacji biznesowych, znak jakości uznawany na całym świecie. Podstawowym kryterium jej uzyskania jest szczegółowa weryfikacja jakości programu, zwracająca szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, relacje z otoczeniem biznesowym i absolwentami, a także poziom kadry naukowej. Proces pozyskania EFMD Accredited trwał ponad 3 lata i składał się z kilku etapów, w tym opracowania szczegółowego raportu samooceny oraz wirtualnej wizyty Komisji Akredytacyjnej. Jest to kolejna międzynarodowa akredytacja, po akredytacji CEEMAN IQA dla całej uczelni, którą pozyskaliśmy w 2020 roku.

- "Wskazówki i doświadczenie, które nabyliśmy w procesie samooceny i dostosowywania naszych procesów do standardów EFMD niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości kształcenia w całej Uczelni. Możliwość posługiwania się logo EFMD Accredited pozwoli na wzmocnienie wizerunku i prestiżu Uczelni w kraju i za granicą" – podkreśla prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą, który osobiście nadzorował proces pozyskiwania akredytacji.

Całość prac nad raportem, baseroomem oraz wizytą Komisji EFMD przygotował powołany przez JM Rektor Zespół ds. akredytacji EFMD w składzie:

  1. dr hab. Monika Sulimowska-Formowicz;
  2. dr Bartłomiej Gabryś;
  3. dr Marta Grybś-Kabocik;
  4. dr Olgierd Witczak;
  5. mgr Szymon Ździebko.

w  ścisłej współpracy z Kuratorem kierunku dr hab. Justyną Matysiewicz, prof. UE Dziekanem Kolegium Studiów.

Proces pozyskiwania akredytacji, w tym projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, który finansował część kosztów pozyskania EFMD Accredited, koordynowany był przez Edytę Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w proces pozyskiwania akredytacji: władzom Uczelni, studentom, wykładowcom, pracownikom administracji, absolwentom i pracodawcom, którzy brali udział w spotkaniach z Komisją Akredytacyjną.

Gratulujemy tak wielkiego, wspólnego sukcesu dla naszej Alma Mater!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3