Przejdź do menu Przejdź do treści

Solidarni z Ukrainą

W związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi przeciw Ukrainie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wyraża solidarność i oferuje wsparcie dla członków społeczności akademickiej.

Studenci z Ukrainy od lat stanowią najliczniejszą grupę studentów zagranicznych studiujących w Polsce. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach studiuje i pracuje obecnie blisko 70 studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych z tego kraju. Nasi naukowcy współpracują także z ukraińskimi ekspertami i ośrodkami akademickimi.

Wyrażając zaniepokojenie działaniami zbrojnymi prowadzonymi przeciw Ukrainie, troszcząc się o bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej, pragniemy poinformować, że psycholog uczelniany oferuje wsparcie poprzez konsultacje telefoniczne i stacjonarne (po uprzednim umówieniu), również w językach rosyjskim i angielskim.

Na wsparcie można także liczyć w uczelnianym "Welcome Point" - centrum obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy, które w myśl powiedzenia "always welcome" jest miejscem przyjaznym i dostępnym przez cały okres studiów lub zatrudnienia. Punkt oferuje m.in. wsparcie administracyjne i pomoc w załatwianiu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Członkowie społeczności akademickiej mogą także skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Studenci mogą liczyć w indywidulanych przypadkach również na pomoc stypendialną.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dodatkowo uruchomił specjalny adres mailowy: ukraina@ue.katowice.pl. Zachęcamy wszystkich potrzebujących do kontaktu m.in. w j. polskim, ukraińskim i angielskim.

Na Uniwersytecie uruchomiona została darmowa pomoc prawna. Radcy prawni UE Katowice wspomogą naszych studentów z Ukrainy oraz ich bliskich w różnych sytuacjach prawnych: prawo pracy, formalności związane z wynajmem mieszkań czy legalizacją pobytu itp. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres ukraina@ue.katowice.pl.

Z inicjatywy studentów we współpracy z nauczycielami akademickimi uruchomiona została specjalna grupa na Facebooku oraz portal - Centrum ogłoszeń z pomocą dla Ukrainy: https://www.ukrainawkontakcie.pl/

Naszym studentom, doktorantom, absolwentom, współpracownikom i przyjaciołom z Ukrainy przekazujemy jednocześnie wyrazy jedności w tej trudnej sytuacji.

Więcej

***

На знак солідарності з Україною

У зв’язку з військовими діями проти України Економічній університет в Катовіце висловлює солідарність і пропонує підтримку членам академічної спільноти.

Протягом багатьох років студенти з України були найбільшою групою іноземних студентів, які навчаються в Польщі. Близько 70 студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників з цієї країни навчаються та працюють в Економічному університеті в Катовіце. Наші вчені також співпрацюють з українськими експертами та академічними центрами.

Висловлюючи стурбованість військовими діями проти України, піклуючись про безпеку представників академічної спільноти, повідомляємо, що психолог університету надає підтримку через телефонні та стаціонарні консультації (за попереднім записом), польською, російською та англійською мовами.

Ви також можете розраховувати на підтримку в університетському «Welcome Point» – сервісному центрі для студентів, докторантів та співробітників з-за кордону, який, за приказкою «завжди ласкаво просимо», є місцем дружнім і доступним протягом усього періоду навчання або працевлаштування. Центр пропонує, серед інших, адміністративну підтримку та допомогу у вирішенні питань, що стосуються повсякденного функціонування.

Члени академічної спільноти також можуть скористатися допомогою Центру підтримки людей з особливими потребами.

Також в окремих випадках студенти можуть розраховувати на стипендію.

Економічній університет в Катовіце додатково запустив спеціальну електронну адресу: ukraina@ue.katowice.pl. Ми закликаємо всіх, хто потребує, звертатися до нас - польською, українською та англійською мовами. 

В університеті запрацювала безкоштовна юридична допомога. Юрисконсульти Економічного університету в Катовіце підтримають наших студентів з України та їхніх родичів у різних правових ситуаціях: трудове законодавство, оренда квартири чи легалізація проживання. Будь ласка, надсилайте всі запити на адресу ukraina@ue.katowice.pl.

За ініціативи студентів, у співпраці з викладачами, створена спеціальна група у Facebook та портал – Центр оголошень щодо допомоги Україні: https://www.ukrainawkontakcie.pl/

Водночас ми висловлюємо нашим студентам, докторантам, випускникам, колегам та друзям з України свою єдність у цій непростій ситуації.  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3