Psycholog

Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom.

Dla kogo?

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby:

  • cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres)
  • u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne)
  • przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe)
  • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Kontakt (dyżury psychologa)

Dyżury odbywają się w budynku L, pok. 9.

mgr Maria Rabsztyn

psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.

tel. kom. 694 268 396

Dyżur telefoniczny:

  • poniedziałek w godz. 17:00-19:00
  • czwartek w godz. 14:00-16:00

Maria Płonka

tel. 691 862 027

Dyżur telefoniczny:

  • środa w godz. 15:00-17:00