Psycholog

Psycholog pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia. Poprzez rozmowę z psychologiem osoba odkrywa swoje wyjątkowe zalety i zasoby oraz bogactwo swoich umiejętności i kompetencji, aby wykorzystać je jak najlepiej do stawiania czoła życiowym wyzwaniom.

Dla kogo?

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby:

  • cierpiące z powodu trudności natury psychicznej (lęki, depresja, natrętne myśli, natrętne reakcje na stres)
  • u których z powodu określonego funkcjonowania psychiki choruje ciało (zaburzenia odżywania, zaburzenia snu, choroby psychosomatyczne, zaburzenia seksualne)
  • przejawiające trudności w relacjach z ludźmi (problemy rodzinne i w związkach, samotność, życiowe sytuacje kryzysowe)
  • chcące lepiej poznać i zrozumieć siebie, aby być bardziej zadowolonym z własnego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb osoby zgłaszającej problem (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych lub wymaga dłuższego kontaktu – psychoterapii - może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.

Kontakt (dyżury psychologa)

UWAGA

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, a tym samym ograniczenia możliwości kontaktu osobistego, od przyszłego tygodnia rusza telefoniczna pomoc psychologów uczelnianych. Pomoc ta skierowana jest do całej społeczności akademickiej.

Harmonogram dyżurów telefonicznych:

Maria Rabsztyn

psycholog, posiada dwudziestoletnie doświadczenie terapeutyczne, w swojej pracy odwołuje się do autorefleksyjnych możliwości człowieka, jego potencjałów samorozwoju, samokierowania, obrony przed niekorzystnymi czynnikami zakłócającymi rozwój i funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.

tel. kom. 694 268 396

Dyżur telefoniczny:

  • Poniedziałek w godz. 17:00-19:00
  • Środa w godz. 16:00-18:00
  • Czwartek w godz. 13:00-16:00

Monika Górska - psycholog, mediator, trener.

W pracy terapeutycznej opiera się na podejściu systemowym. Jako mediator specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, cywilnych i karnych. Jest wpisana na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Posiada certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla różnych grup społecznych.

Psycholog prowadzi konsultacje również w j.angielskim.

tel.kom. 501 470 575

Dyżur telefoniczny:

  • Poniedziałek w godz. 9:00-11:00
  • Piątek w godz. 17:00-19:00.

Dyżury stacjonarne zawieszone od dnia 12 marca br. do odwołania.