Godziny przyjęć lekarza

 

Dr Dwilińska, Lekarz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2016/17 przyjmuje:

  20.12.2016 17.00 oraz 10.01.2017  17.00

 

kolejne terminy zostaną podane w terminie późniejszym