Godziny przyjęć lekarza

 

Dr Dwilińska, lekarz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  będzie przyjmować we wtorek 21.03.2017r. od godziny 15.00

Prosimy o zgłaszanie się w tym terminie:

  • studentów ubiegających się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego, należy przynieść ze sobą kserokopię historii choroby
  • studentów-zawodników sekcji sportowych