Uczestnicy studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.

I rok: zgodnie z programem studiów: obowiązkowo 30h/rok (należy złożyć kartę praktyk zawodowych)

II rok: zgodnie z programem studiów: obowiązkowo 30h/rok (należy złożyć kartę praktyk zawodowych)

III rok: zgodnie z programem studiów: obowiązkowo 30h/rok (należy złożyć kartę praktyk zawodowych)

IV rok - zgodnie z regulaminem odbywania praktyk 30h/rok (pod koniec roku akademickiego trzeba złożyć kartę praktyk zawodowych, wpis zaliczenia w indeksie z praktyk - ocena)

Karta oceny praktyki do pobrania tutaj.

Podstawa prawna:

art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm)