XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa

21-23 września odbędzie się XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Wolność w Ujęciu Nauk Społecznych". Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab.... [Więcej]


Park Śląski pod opieką najważniejszych uczelni metropolii

Rektorzy publicznych uczelni wyższych regionu będą osobiście doradzać władzom "ogrodu metropolii". 23 czerwca podpisano porozumienie powołujące Radę Naukową Parku Śląskiego. [Więcej]


Badanie satysfakcji użytkowników CINiB-y

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości usług Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Jej wyniki pomogą na bieżąco dostosowywać funkcjonowanie biblioteki do potrzeb użytkowników.... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów NCN

NCN ogłosiło konkursy MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 na finansowanie projektów badawczych. Wnioski do programów można składać do 15 września 2017 r. [Więcej]


Konferencja inaugurująca Tydzień Ekonomii Społecznej

19 czerwca odbyła się konferencja pt. "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej", objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  [Więcej]


Otwarty dostęp do czasopism naukowych UE

Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Władz Uczelni o udostępnieniu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na licencji Creative Commons, na stronach internetowych poszczególnych... [Więcej]


VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii

Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina Olszak dziękuje za przybycie na VIII Konferencję Naukową Wydziału Ekonomii - 2017: "Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu". [Więcej]