Harmonogram roku akademickiego 2015/2016

Semestr zimowy

 • okres zajęć 1.10.2015 – 31.01.2016
 • wakacje zimowe 24.12.2015 – 6.01.2016 
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 29.01.2016 – 14.02.2016
 • zimowa sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych - 1.02.2016 – 14.02.2016 
 • zimowa sesja poprawkowa 20.02.2016 – 16.03.2016

Semestr letni

 • okres zajęć 20.02.2016 – 14.06.2016 
 • wakacje wiosenne 25.03.2016 – 30.03.2016 
 • letnia sesja egzaminacyjna 15.06.2016 – 3.07.2016 
 • wakacje letnie 4.07.2016 – 31.08.2016
 • letnia sesja poprawkowa 1.09.2016 – 21.09.2016

Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Semestr zimowy

 • okres zajęć 1.10.2016 – 31.01.2017
 • wakacje zimowe 24.12.2016 – 8.01.2017
 • zimowa sesja egzaminacyjna 1.02.2017 – 12.02.2017
 • zimowa sesja poprawkowa 18.02.2017 – 15.03.2017

Semestr letni

 • okres zajęć 18.02.2017 – 14.06.2017 
 • wakacje wiosenne 13.04.2017 – 19.04.2017 
 • letnia sesja egzaminacyjna 16.06.2017 – 2.07.2017 
 • wakacje letnie 3.07.2016 – 31.08.2017
 • letnia sesja poprawkowa 2.09.2017 – 21.09.2017