Władze Uczelni

JM Rektor

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

+48 32257-7100
+48 32257-7113

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

prof. dr hab. Sławomir Smyczek

+48 32257-7115
+48 32257-7339

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej

dr hab. Barbara Kos, prof. UE

+48 32257-7102
+48 32257-7339