Władze Uczelni

JM Rektor UE w Katowicach

JM Rektor Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

Prof. dr hab. Leszek Żabiński

Kontakt: Biuro Rektorskie
Tel: (+48) 32 257 7100
Fax: (+48) 32257 7113
e-mail: rektor@ue.katowice.plrektor.sekretariat@ue.katowice.pl

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą

Prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Kontakt: Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7115
Fax: (+48) 32 257 7339
e-mail: prorektor.edukacja@ue.katowice.pl, prorektor.edu.sek@ue.katowice.pl

Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej

Prof. UE dr hab. Janina Harasim

Prof. dr hab. Janina Harasim

Kontakt: Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7115
Fax: (+48) 32 257 7339
e-mail: prorektor.nauka@ue.katowice.plprorektor.nauka.sekretariat@ue.katowice.pl

Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju

Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Kontakt: Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7115
Fax: (+48) 32 257 7339
e-mail: prorektor.org@ue.katowice.plprorektor.org.sekretariat@ue.katowice.pl

Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu

Prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Kontakt: Biuro Rektorskie
Tel: (+48) 32  257 7100
Fax: (+48) 32 257 7113
e-mail: prorektor.internacjonalizacja@ue.katowice.pl, prorektor.int.sekretariat@ue.katowice.pl

Kanclerz

Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

mgr Piotr Mołdrzyk

Kontakt: Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110
Fax: (+48) 32 257 7272
e-mail: kanclerz@ue.katowice.plkanclerz.sekretariat@ue.katowice.pl

Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor

mgr Joanna Radziwołek
e-mail: joanna.radziwolek@ue.katowice.pl
Tel: (+48) 32 257 7116

Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych

mgr inż. Jan Krzywolak
e-mail:  jan.krzywolak@ue.katowice.pl
Sekretariat
Tel: (+48) 32 257 7110
Fax: (+48) 32 257 7272