Program ELiT w Rybniku

W ramach programu ELiT w Rybniku odbyły się już dwa wykłady: 7 marca wykład "Marketing i... medycyna" wygłosiła dr Ewa Wójcik, pracownik naszego Wydziału, 28 marca odbył się wykład "Rola i zadania Banku Centralnego", który... [Więcej]


Targi Edukacji w Rybniku

21 marca 2017 roku na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku nasza Uczelnia gościła młodzież ponadgimnazjalną w ramach Targów Edukacji. W programie przewidziane były wykłady, spotkania z władzami i studentami, a także zwiedzanie... [Więcej]


Sympozjum poświęcone ks. F. Blachnickiemu – relacja

24 marca 2017 r. o godzinie 10:00 rozpoczęło się Sympozjum poświęcone słudze Bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu. Sympozjum organizowane było w miejscu urodzenia ks. F. Blachnickiego na terenie Rybnickiego Kampusu przez Wydział Biznesu Finansów i... [Więcej]


Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa

Konferencja dla biznesu. Rybnik 22.03.2017. [Więcej]


Wizyta uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na naszym Wydziale

17 marca w Rybniku odbyło się spotkanie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach spotkania odbyły się wykłady i warsztaty dla młodzieży. [Więcej]


Spotkanie informacyjne nt. praktyk studenckich

Spotkanie zorganizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami odbyło się w poniedziałek 27 marca o godz. 11.30 w auli. Pracownik biura przedstawił studentom procedurę odbywania praktyk studenckich. [Więcej]


Spotkanie informacyjne nt. programu ERASMUS+

13 marca o godz. 10:00 w Auli Biuro Współpracy Międzynarodowej zorganizowało spotkanie informacyjne nt. programu ERASMUS+. [Więcej]