Absolwent współautorem publikacji w czasopiśmie z listy JCR


Absolwent współautorem publikacji w czasopiśmie z listy JCR

Artykuł współautorstwa absolwenta kierunku Analityka gospodarcza, byłego członka Koła Naukowego Statystyków, mgra Adama Chwila został opublikowany w czasopiśmie z listy JCR: Chwila, A., Żądło T. (2019), On properties of empirical best predictors, Communications in Statistics – Simulation and Computation, w druku, dostępny online.

Drugim autorem jest dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE, pracownik Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki. Artykuł jest rezultatem projektu badawczego finansowanego z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego realizowanego w Katedrze.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!