Akademia Biznesu – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza do udziału w kolejnych spotkaniach edukacyjno-doradczych organizowanych w ramach Akademii Biznesu. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona!

I. 02.03.2022, godz. 16:00-19:00, Nowy produkt/usługa w firmie? Jak design może pomóc we wdrażaniu zmian, TENKA S.c.

CEL:

Poznanie roli desingu w budowaniu organizacji i wdrażaniu zmian/innowacyjnych produktów i usług.

PROGRAM:

 1. Czym jest design.
 2. Wdrażanie nowych produktów i usług.
 3. Wyzwania i najczęstsze problemy organizacji.
 4. Rola i znaczenie designu we wdrażaniu nowych produktów i usług.

ORGANIZATORZY:  

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. TENKA S.c.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Kuba August – Współwłaściciel firmy TENKA S.c.; Ekspert zajmujący się rozwojem organizacji poprzez wdrażanie innowacji i zarządzanie procesami projektowymi. Zajmuje się tworzeniem nowych kierunków rozwoju firmy, analizą konkurencji, współtworzeniem innowacji, przygotowywaniem planów wdrożenia nowych rozwiązań i ich implementacją. Specjalizuje się w pozycjonowaniu rynkowym, poszukiwaniu nowych rynków i identyfikowaniu luk oraz analizą i rozwojem zachowań przedsiębiorczych w organizacjach.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie online na platformie MS Teams, TENKA S.c.

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i TENKA S.c.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którym są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html 
 2. TENKA S.c. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora: https://tenka.pl/polityka-prywatnosci/

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów.

Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowanie na stronach Uniwersytetu i TENKA S.c. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji wydarzenia i promocji. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UWAGA!

Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScduEWUnxj-9T6yNEhKQx5CWW79GuQER_2mn80FPFzlPLGibQ/viewform

II. 03.03.2022, godz. 10:00-12:00, ABC działalności gospodarczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie

CELE:

Zapoznanie uczestników z możliwościami z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy

rozpoczynający działalność gospodarczą:

 • ulga na start,
 • preferencyjne składki,
 • mały ZUS plus,
 • działalność nieewidencjonowana,
 • warunki, skutki, uprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej.

PROGRAM:

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

 1. Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczeń.
 3. Rozliczanie i opłacanie składek:

  • terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek,
  • wysokość składek na ubezpieczenia,
  • ulga "na start",
  • "preferencyjny ZUS",
  • "mały ZUS plus",
  • zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  • konsekwencje nieopłacenia składek lub opłacenia ich po terminie,
  • forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek.

 4. Program Płatnik – korzyści dla płatników.
 5. Platforma Usług Elektronicznych – co mogę dzięki PUE.
 6. Podstawowe informacje o ulgach.

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

 • wiedzę: z zakresu ubezpieczeń społecznych związaną z rozpoczęciem prowadzenia działalności,
 • umiejętności: sprawnego poruszania się po przepisach prawa,
 • kompetencje społeczne: samodzielność radzenia sobie w sytuacjach wymagających znajomości ustaw i przepisów, rozwiązywanie problemów, inicjatywa i przedsiębiorczość

ORGANIZATORZY:  

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Maria Palacz-Szymczyk, ekspert ZUS

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Webex ZUS

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i ZUS

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html
 2. ZUS można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej https://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne#klauzule

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania
i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu i ZUS w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdiAxrUSjUEhjq9tYyUtnlM66s7jWOeflnbF2vy15c7BGiQ/viewform

III. 03.03.2022, godz. 16:00-18:00, Dress code - czyli jak budować profesjonalny wizerunek, Izabela Jakubek, Kreowanie wizerunku

CEL:

Przedstawienie zasad stosowania dress code i ich roli w budowaniu wizerunku.

PROGRAM:

 1. Czym jest wizerunek.
 2. Zasady dress code biznesowego, jego rodzaje:
  a. Business formal (white tie, black tie).
  b. Business professional.
  c. Business smart / casual.
 3. Zastosowanie dress code podczas różnych sytuacji zawodowych.
 4. Jakie elementy stroju rujnują szansę na sukces.
 5. Psychologia koloru.
 6. Wizerunek zawodowy podczas spotkań on-line.

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

 • wiedzę: z zakresu kreowania wizerunku w pracy i biznesie oraz podczas różnych sytuacji zawodowych
 • umiejętności: odpowiedniego doboru stroju, znajomość zasad dress code, znajomość błędów które rujnują wizerunek
 • kompetencje społeczne: umiejętność swobodnego dostosowania się do różnych sytuacji biznesowych, zwiększenie szansy na rynku pracy zwiększenie pewności siebie w sytuacjach zawodowych

ORGANIZATOR:  

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Izabela Jakubek - Dyplomowana kreatorka wizerunku po rocznej artystycznej szkole wizażu i stylizacji w Krakowie. Certyfikowana kolorystka. Absolwentka Artist of Style w Warszawie na kierunku personal shopper, wardrobe consultant, fashion concieerge master class, stylista zapachów. Prowadzi wykłady gościnne dla studentów uczelni wyższych w zakresie kreowania wizerunku. Prelegentka wielu warsztatów i szkoleń wizerunkowych. W 2017 roku otrzymała Diament Mamy Przedsiębiorczej za projekt Stylowa Mama - skierowany do kobiet powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dziećmi.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ WYDARZENIE?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Google Meet, UE w Katowicach. 

ZGŁOSZENIA:

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO można zapoznać się u administratora, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora: https://bip.ue.katowice.pl/klauzule-informacyjne-rodo.html

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY, GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTp7grcpfK6_a3U5nyb0Mh34LAKhFuBhJeOWRlwqoSO6aHsw/viewform