Konkurs na najlepsza pracę licencjacką lub magisterską

Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu ogłasza III Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne!


Celem organizowanego konkursu jest przede wszystkim popularyzacja problematyki marketingu, handlu i konsumpcji w środowisku akademickim.

W konkursie mogą brać udział absolwenci pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową na jeden z powyższych zakresów tematycznych oraz w 2017 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Na konkurs mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim lub angielskim.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach: prace licencjackie i prace magisterskie.

Zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska otrzyma nagrodę finansową w wysokości 800 , natomiast właściciel najlepszej pracy licencjackiej - 400 zł. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy zaświadczające o zajętym miejscu w konkursie.

W konkursie przewidziano także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Prace konkursowe w wersji drukowanej i elektronicznej należy przesyłać na adres: Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu, ul . Powstańców Wlkp. 16, 61 - 895 Poznań i na adres: kontakt@pntm.pl do 31.10.2017 r.

Wyniki konkurs u zostaną ogłoszone 15 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin

Zapraszamy do udziału w konkursie!