mgr Arkadiusz Wilusz w nowej 3-letniej kadencji w zarządzie Maxcomu jako Prezes Zarządu

mgr Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

mgr Arkadiusz Wilusz jest współzałożycielem polskiego producenta i dystrybutora elektroniki. Prezesem Maxcom SA został w 2001 r. Odpowiada za strategię, zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami. Od 2018 r. kieruje także m.in. Maxcom International z siedzibą w Hongkongu.

Źródło:

serwiskorporacyjny.maxcom.pl/o-spolce/wladze-spolki/

crn.pl/aktualnosci/powolano-zarzad-polskiego-producenta/