Studentka laureatką Konkursu Prezydenta Miasta Gliwice

Ubiegłoroczna Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Pani Justyna Borecka, została laureatką dwunastej edycji konkursu Prezydenta Miasta Gliwice na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic.


Praca licencjacka Pani Justyny pt.: "Atrakcyjność zamieszkania w mieście poprzemysłowym na przykładzie miasta Gliwice" napisana pod kierunkiem prof. UE dra hab. Adama Drobniaka z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych obroniona została w czerwcu 2016 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Znalazła się ona w gronie 5 najlepszych prac wyróżnionych w konkursie. Do konkursu zgłoszono łącznie 24 prace. Konkurencja była duża i bardzo zróżnicowana, o czym świadczy przyznanie trzykrotnie pierwszego miejsca. Rywalizowały ze sobą prace zarówno licencjackie, magisterskie, jak i doktorskie. 

Komisja Konkursowa w werdykcie pokreśliła, że praca Pani Justyny wyróżnia się interesującym spojrzeniem na rozwój miasta, wartościowymi obserwacjami oraz trafnymi i cennymi uwagami na temat możliwej poprawy badanych aspektów funkcjonowania miasta Gliwice. Praca jako jedyna uwzględniała aspekty ekonomiczne rozwoju miasta, na co również zwrócono szczególną uwagę.

W imieniu Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, listy gratulacyjne laureatom konkursu wręczył Krystian Tomala, Zastępca Prezydenta Miasta.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!