Zjazd Absolwentów Uczelni [relacja+galeria]

W imieniu Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Fundacji im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów "COLLEGIUM" serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie na Jubileuszowy XV Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 60-lecia Stowarzyszenia.


Zjazd Absolwentów Uczelni

Tegoroczny Zjazd odbył się ramach obchodów 80 lecia Uniwersytetu w dniu 3 czerwca 2017 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Podczas tego jubileuszowego wydarzenia chcieliśmy przybliżyć historię Uniwersytetu i zaznaczyć rolę, jaką odegrał w kształtowaniu regionu. 

Pierwsza część programu, a mianowicie spotkania z kadrą naukową, miała miejsce w holu budynku CNTI. W tej części spotkania wzięło udział około 100 absolwentów oraz m.in. nasi profesorzy: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, prof. zw. dr hab. Andrzej Barczak, dr hab. Barbara Kos, prof. UE, dr hab. Józef Biolik, prof. UE.

W Auli im. Prof. Lisieckiego odbyła się oficjalna część imprezy na którą przybyło około 300 osób.

Na wstępie spotkania wystąpił JM Rektor dr. hab. Robert Tomanek, prof. UE który przedstawił obecną sytuację uczelni i plany dotyczące przyszłości. Wspomniał, że Władze Uczelni przywiązują dużą wagę do rozwijania współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów, a także do kontaktów z absolwentami naszej uczelni oraz budowaniu bardziej aktywnej płaszczyzny współpracy pomiędzy Uczelnią i Absolwentami.

Następnie zabrał głos Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów COLLEGIUM Wiesław Rola który przywitał wszystkich gości i podziękował sponsorom za wsparcie.

Na spotkanie w tej części dotarli jeszcze m.in. prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Jan Alojzy Pyka.

Zjazd uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierz Korcza z zespołem Old Silesian Band którego dyrygent Joachim Krzyk jest absolwentem naszej uczelni.

Po koncercie wszyscy uczestnicy przeszli do budynku CNTI gdzie odbyła się część towarzysko-integracyjna z występem zespołu INPLUS.

Szczegółowy program Zjazdu

Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM.

Polecamy również specjalną zakładkę prezentującą historyczne materiały ze Zjazdów Absolwentów.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie!

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia