Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
mgr Jadwiga Dyktus jest m.in. Absolwentką Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunki: Ekonomika i organizacja przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie). [Więcej]
mgr Marek Mazurek jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Ekonomika i Organizacja Produkcji). [Więcej]
mgr Marcin Groniewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość. [Więcej]
mgr Katarzyna Biały jest m.in. absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń o specjalności – finanse i rachunkowość. [Więcej]
mgr Marta Tartanus-Oryszczak jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalność gospodarka miejska i regionalna. [Więcej]
mgr Damian Stępień jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzenie w Ochronie Zdrowia. [Więcej]
mgr Anna Wojciechowska jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - na kierunku Finanse i Rachunkowość. [Więcej]
mgr Beata Maciąg jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale zarządzania. [Więcej]
mgr Marcin Gajdziński jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]