Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Edyta Więcek jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Specjalizacja Finanse i Rachunkowość). [Więcej]
mgr Sabina Jarzyna jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jak i studiów podyplomowych z Controllingu na naszej uczelni. [Więcej]
mgr Anna Jedynak jest Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zdobyła tytuł magistra na Wydziale Ekonomii. [Więcej]
mgr Marzena Kula jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
mgr Agnieszka Dylewska jest Absolwentką m.in. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
mgr Paweł Mitoraj jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował na Wydziale Ekonomii. [Więcej]
mgr Marek Skowroński jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował na Wydziale Ekonomii. [Więcej]
mgr Krzysztof Świerczek jest m. in. Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował na Wydziale Przemysłu. [Więcej]
mgr Jacek Morek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował na Wydziale Ekonomii. [Więcej]
mgr Tomasz Kurczek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studiował finanse i bankowość. [Więcej]