Twoja kariera

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w trosce o rozwój studentów i absolwentów prowadzi Krajowe Praktyki Studenckie, współpracując z licznymi podmiotami gospodarczymi gromadzi oferty rekrutacyjne, a także realizuje liczne projekty.

Na bieżąco bada również losy zawodowe Absolwentów, a także oferuje między innymi preferencyjne warunki opłat za studia w ramach Systemu Przywilejów Absolwenta.

Dowiedz się więcej na stronie Twoja kariera