Wywiady z Absolwentami

W celu ułatwienia studentom poruszania się po rynku pracy prowadzimy wywiady z absolwentami Uczelni w ramach inicjatywy „Ścieżki karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Celem inicjatywy jest przedstawienie sylwetek absolwentów naszej Uczelni, pracujących na różnych stanowiskach w różnych firmach i instytucjach. Wierzymy, że doświadczenia zawodowe naszych Absolwentów pozwolą studentom Uniwersytetu bardziej świadomie wkroczyć na rynek pracy. Wywiady – po autoryzacji i uzyskaniu stosownych zgód – publikowane są na łamach strony internetowej Uniwersytetu oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych naszej Uczelni.

Zachęcamy Państwa do udziału w wywiadach i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Kontakt: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (ckwa@ue.katowice.pl)

Aleksandra Swałek - foto

Aleksandra Swałek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (rok ukończenia studiów 2019), pracującą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Julia Hołojda, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), pracująca w firmie rodzinnej Techniki Lakiernicze Sołtysiak Sp. J. (www.techniki-lakiernicze.pl)

Monika Szyguła, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2020, studia I stopnia) zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki w ramach działalności nierejestrowanej, prowadzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które dają taką możliwość. Aktualnie studentką studiów II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Jakub Knauer, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w firmie Jeronimo Martins Polska rozpoczął w tym samym roku, w którym odebrał dyplom ukończenia studiów logistycznych na UE w Katowicach. Pierwszy rok pracował w "DC19" - czyli centrum dystrybucyjnym JMP w Rudzie Śląskiej, w Sekcji Planowania i Transportu. Następnie rozpoczął pracę w centralnym Dziale Logistyki w Warszawie. Obecnie w zakresie obowiązków ma projekty i zadania, których celem jest optymalizacja w różnych obszarach logistyki to m.in. wiele zmian w systemach IT, które wpływają na codzienną pracę współpracowników w całej Polsce.

Beata Tomaszewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w TMF Group na stanowisku młodszego specjalisty zaczęła w grudniu 2000 roku. Była jednym z czterech pierwszych pracowników TMF w Katowicach (https://www.tmf-group.com/pl-pl). Pracowała w dziale Kadr i Płac oraz Księgowości i Podatków, którego potem została dyrektorem. Po ponad dwóch latach kierowania działem Księgowości i Podatków postanowiła przenieść się do działu finansów wewnętrznych i rozwijać karierę międzynarodową w strukturach firmy. Zajmuje obecnie stanowisko kontrolera finansowego na obszar krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Krajów Nordyckich. 

Wywiady z naszymi absolwentami

Tomasz Król

Tomasz Król
Marketing Manager w centrali firmy Heineken

Studiowałem marketing. Pociągał mnie świat reklam, tworzenia marek, wpływania na codzienne decyzje milionów ludzi.

Barbara Wnęk

Barbara Wnęk
Radna Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty, Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W codziennej pracy radnej bardzo przydaje się wiedza ekonomiczna – dzięki niej spoglądam na miasto całościowo z uwzględnieniem jego długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

Bogusława Niewęgłowska

Bogusława Niewęgłowska
Prezes Katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju

Demokracja dobrze służy rozwojowi, gdy jest żywa, to znaczy cieszy się szerokim uczestnictwem obywateli, którzy podejmują swoje decyzje, opierając się na rzetelnej wiedzy pochodzącej z bogatego doświadczenia i rzetelnych badań naukowych.

Tomasz Konik

Tomasz Konik
Wiceprezes oraz Partner w firmie doradczej Deloitte

Uważam, że Śląsk zasługuje na to, aby jego największe przedsiębiorstwa zafunkcjonowały w świadomości Polaków. Zatrudniają dużo ludzi, zarabiają sporo pieniędzy,możemy być z nich dumni.

Dominika Breza

Dominika Breza
Dyrektor marketingu Armada Development

Pierwszą poważną posadę dostała jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. – Tak, to prawda i bardzo pomogło mi w tym moje założenie, że studia to nie wszystko, że bardzo ważne jest także doświadczenie zawodowe. Dlatego, już po pierwszym roku odbyłam pierwszą praktykę, a na drugim zaczęłam pracować.