Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiady z Absolwentami

W celu ułatwienia studentom poruszania się po rynku pracy prowadzimy wywiady z absolwentami Uczelni w ramach inicjatywy „Ścieżki karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Celem inicjatywy jest przedstawienie sylwetek absolwentów naszej Uczelni, pracujących na różnych stanowiskach w różnych firmach i instytucjach. Wierzymy, że doświadczenia zawodowe naszych Absolwentów pozwolą studentom Uniwersytetu bardziej świadomie wkroczyć na rynek pracy. Wywiady – po autoryzacji i uzyskaniu stosownych zgód – publikowane są na łamach strony internetowej Uniwersytetu oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych naszej Uczelni.

Zachęcamy Państwa do udziału w wywiadach i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Kontakt: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (ckwa@ue.katowice.pl)

Wywiad z Justyną Kasprowską - absolwentką kierunków Gospodarka i zarządzanie publiczne oraz Zarządzanie

Pani Justyna Kasprowska ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny na kierunkach Gospodarka i zarządzanie publiczne (studia I stopnia licencjackie), a także Zarządzanie na studiach II stopnia magisterskich.

Z powodzeniem realizuje się zawodowo w globalnej firmie Accenture, gdzie pełni funkcję Partnerki biznesowej ds. komunikacji wewnętrznej i doświadczeń pracowników.

Aktywnie walczy z uprzedzeniami dotyczącymi stereotypów czy różnic kulturowych oraz promuje równość na rynku pracy. Podkreśla, że "Pracując w różnorodnym zespole mamy możliwość zestawiania różnych perspektyw i doświadczeń, co pozwala nam tworzyć bardziej kreatywne i innowacyjne rozwiązania – generuje konkretną wartość biznesową". 

Wywiad z Dominikiem Budniokiem - absolwentem kierunków Gospodarka turystyczna oraz Logistyka

Pan Dominik Budniok jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach Gospodarka turystyczna (studia I stopnia licencjackie) oraz Logistyka (studia II stopnia magisterskie). 

To bardzo obiecujący menadżer, obecnie związany zawodowy z jednym z najpopularniejszych koncernów na świecie - Unilever, gdzie spełnia się jako Kierownik ds. Taryfikacji Celnej oraz Zgodności Handlowej. Prywatnie jest wiernym kibicem Realu Madryt i sprawuje funkcję Prezesa polskiego oddziału piłkarskiego stowarzyszenia kibiców tego klubu "Primavera Blanca".

Nieustannie podnosi swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach. Uważa, że "ciągłe doskonalenie się jest niezwykle ważne, ponieważ w przeciwnym razie stoimy w miejscu".

Wywiad z dr Łukaszem Tyncem - absolwentem kierunku Informatyka i ekonometria

Pan dr Łukasz Tync- absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania, został bohaterem kolejnej rozmowy. Jego zaangażowanie na płaszczyźnie zawodowej znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu przez niego dwóch firm Sinapi Sp. z o.o. oraz Flask One Sp. z o.o.

Jako menadżer, projektant i product owner oprogramowania uważa, że :  "Ambitne cele wymagają na ogół rozbicia na wiele kroków pośrednich, które powinno się konsekwentnie monitorować".

 

 

Wywiad z Agnieszką Ganiek - absolwentką kierunku Gospodarka turystyczna

Pani Agnieszka Ganiek to niezwykle przedsiębiorcza osoba, związana z sektorem NGO jeszcze od czasów szkolnych, nieustannie angażująca się w liczne projekty i inicjatywy społeczne. Obecnie aktywna jest na wielu płaszczyznach zawodowych, będąc właścicielką firmy- Agnieszka Ganiek - Szkolenia i rozwój, Prezeską Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności oraz Fundacji GaSzo. Kieruje także Biurem Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Mikołów.

Zarówno studia licencjackie jak i magisterskie ukończyła na kierunku Gospodarka turystyczna na Wydziale Zarządzania.

Osobom wkraczającym dopiero na rynek pracy radzi, aby "podążali za swoimi marzeniami, nie bali się podejmować ryzyka, próbowali różnych rozwiązań, a z porażek wyciągali wnioski na przyszłość".

Wywiad z Agnieszką Konior - absolwentką kierunków Analityka gospodarcza oraz Finanse i rachunkowość

Pani Agnieszka Konior to aktywna na wielu płaszczyznach osoba, zaangażowana m.in. w prowadzenie zajęć teatralnych, warsztaty rękodzielnicze czy organizację akcji charytatywnych. Aktualnie związana jest z firmą Rockwell Automation- światowym liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej, gdzie uczestniczy w trzyletnim programie rotacyjnym w dziedzinie finansów Finance Leadership Development Program Associate.

Tytuł licencjata uzyskała po ukończeniu Finansów i Rachunkowości na Wydziale Finansów, a w kolejnym kroku została absolwentką studiów magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza na Wydziale Zarządzania.

 

W rozmowie zaznaczyła, że "sukces osiągamy dzięki małym krokom, które musimy nauczyć się dostrzegać i potrafić docenić samych siebie za ich realizację".

Wywiad z Franciszkiem Olejnikiem - absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)

Pan Franciszek Olejnik to młody i ambitny doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zawodowo związany z firmą ActiveNow, w której zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i rozwojem biznesu. Jego pasją jest sport, co w pewnym stopniu wiążę się z wykonywaną pracą. Cenne doświadczenie w zakresie strategicznej współpracy pomiędzy globalnymi instytucjami dał mu pobyt na Tajwanie.

Zarówno tytuł licencjata jak i magistra zdobył kończąc kierunek Finanse i Rachunkowość, przy czym na studiach II stopnia była to specjalność Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA).

W rozmowie podkreślił, że "Problemów i wyzwań będzie zawsze więcej niż dostępnych możliwości - jeśli jest na odwrót, to czegoś nie zauważamy!".

Wywiad z Bogusławą Niewęgłowską - absolwentką kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

W swojej pracy niejednokrotnie wykazuje się odwagą, podejmując często trudne i ryzykowne decyzje, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ugruntowanej pozycji na rynku Walcowni Blach Batory Sp. z o.o. Całym sercem angażuje się w rozwój rodzimego przemysłu stalowego, którego kondycja została osłabiona przez konflikt za naszą wschodnią granicą. Uważa, że "ukończenie studiów, zdobycie dyplomu nie dadzą nam pełnych kompetencji, jedynie klucz do dalszej kariery, a co z tym zrobimy zależy tylko od nas".

Wywiad z Hanną Greń - absolwentką kierunku Ekonomika i organizacja produkcji na Wydziale Przemysłu (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)

Wywiad z Panią Hanną Greń - absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunku Ekonomika i organizacja produkcji na Wydziale Przemysłu (studia niestacjonarne magisterskie, rok ukończenia 1988), pisarką, autorką powieści kryminalnych.

 

Zanim na dobre rozpoczęła przygodę z literaturą prowadziła biuro rachunkowe. W swojej twórczości zawsze wykonuje rzetelny research, aby w opisywanych historiach nie było żadnych nieścisłości. Pani Hanna uważa, że "Ekonomista ma wyuczoną przez lata praktyki wytrwałość w dążeniu do celu, a także dokładność, umiejętność wychwytywania szczegółów".

Wywiad z Marcinem Czaplikiem - absolwentem kierunku Zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania

Wywiad z Panem Marcinem Czaplikiem – absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunkach Zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania (studia jednolite magisterskie stacjonarne, rok ukończenia 2005) oraz Finanse i bankowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (studia zaoczne licencjackie, rok ukończenia 2004), Dyrektorem segmentu retail firmy GXO Logistics Poland sp. z o.o.

( https://gxo.com/pl/)

Dyrektor Marcin Czaplik czerpie radość i motywację ze współpracy z innymi. Jak manager stara się inspirować oraz wyznaczać właściwy kierunek do realizacji zadań. Czas, który spędził na Naszej Uczelni, był bardzo owocnym okresem ..."studia dały mi solidną podstawę, by odnaleźć się świecie logistyki. Szczególnie doceniam umiejętności zdobyte w kole logistycznym, w ramach którego organizowaliśmy częste wizyty w firmach...".     

Wywiad z Rafałem Komorowskim - absolwentem kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania

Wywiad z Panem Rafałem Komorowskim - absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania (studia stacjonarne magisterskie, rok ukończenia 2011), Projects & Improvement managerem firmy GXO Logistics (https://gxo.com/pl/) na Polskę i Czechy.

W swojej pracy stawia na innowacyjność "Ciągłe doskonalenie procesów wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, a także często prezentowania nowych technologii, które mogą generować oszczędności, ograniczać błędy i wpływać na tworzenie lepszego miejsca pracy".  

Wywiad z Robertem Cicirko - absolwentem kierunku Rachunkowość, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Robert Cicirko ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunkach Finanse i Rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń oraz Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw (studia podyplomowe). Następnie już w UE Katowice podjął kolejne studia podyplomowe na kierunku Controlling, które z powodzeniem ukończył w 2011 roku.

Z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Spółce Celowej Pałac Saski Sp. z o.o. (palacsaski.pl), której powołanie związane jest z ogromną inwestycją środków na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Jednocześnie spełnia się zawodowo również jako właściciel firmy FINMAN Robert Cicirko oraz udziałowcem w sp. z o.o.

Robert Cicirko jest osobą stawiającą na współpracę „współdziałanie ma ogromną moc sprawczą, jest szansą na nieszablonowe działania i prowadzi do nieograniczonych efektów”.

Wywiad z dr Honoratą Stolarzewicz absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing, na Wydziale Zarządzania

Dr Honorata Stolarzewicz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) kierunku Zarządzanie i Marketing, na Wydziale Zarządzania. Zawodowo związana z firmą Rockwell Automation, w której zajmuje stanowisko Managera dwóch zespołów:  TechConnect oraz Field Services & Trainings Record to Report. O swojej pracy mówi: „…Każdą decyzję podejmuję z pełną świadomością, każda musi odpowiadać mojemu planowi na życie i zapewniać mi możliwość realizacji marzeń. Cel jaki przyświeca mi osobiście to uszczęśliwianie moich pracowników i klientów.”

Wywiad z prof. dr hab. Andrzejem Klasikiem - Wybitnym Absolwentem, który połączył działalność naukową z działalnością biznesową i działalnością na rzecz regionów i ich społeczności lokalnych

prof. dr hab. Andrzej Klasik - Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Laureat Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Rektor honorowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. 

Uważa, że „…każda nowo poznana osoba może „wnieść” coś nowego do projektu czy naszego życia, a kontakty ukazują i otwierają nowe perspektywy rozwoju intelektualnego (…) Dzięki relacjom z biznesem i środowiskiem instytucjonalnym, podejmuję tematy, które są odpowiedzią na potrzeby odbiorców i wyzwania rynku oraz społeczności lokalnych”, a „przyszłości się nie przewiduje, przyszłość się kreuje”.

Wywiad z Kingą Chochół - absolwentką kierunku Ekonomia, na Wydziale Ekonomii

Kinga Chochół studia na kierunku Ekonomia, na Wydziale Zarządzania ukończyła w 2013 roku. Od 12 lat związana jest z firmą Rockwell Automation, w której zajmuje stanowisko Młodszego Managera zespołu Record to Report, zajmuje się koordynowaniem procesów księgowych wszystkich spółek firmy. O swojej pracy mówi: „…Zarządzanie zespołem, praca z ludźmi w połączeniu z rachunkowością, analizą danych, to właśnie to, co najbardziej lubię, co mnie inspiruje i motywuje do dalszego działania. […] Bardzo lubię poznawać nowe procesy, rozwijać posiadaną już wiedzę, przekładać teorie na praktykę. To połączenie sprawia, że praca jest dla mnie przyjemnością.

Wywiad z Damianem Malcherkiem - absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria, na Wydziale Zarządzania

Damian Malcherek studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, na Wydziale Zarządzania ukończył w 2007 roku. Od kilkunastu lat związany jest z firmą Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o., w której kieruje międzynarodowym Zespołem, odpowiedzialnym za procesy IT wspierające zarządzanie. Studentom daje radę: „…Wyznaczając sobie cele nie należy bać się porażki i za każdym razem stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Każda porażka pozwala na wyciągnięcie wniosków, co poszło nie tak i jakich błędów nie należy popełniać ponownie”. Dba o rozwój kompetencji swoich pracowników, ale i o dobrą atmosferę, wyznaje idee: „Zadowoleni ludzie pracują wydajniej, a uśmiech jest bardzo zaraźliwy"

Wywiad z p. Natalią Garbacz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, na Wydziale Ekonomii, założycielką firmy Vendorise

Natalia Garbacz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii ukończyła w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała od samego początku w strukturach agencji zatrudnienia. Założyła własną działalność gospodarczą, w której dba o rozwój marki Vendorise, zajmującej się szeroko pojętym audytem procesów: rekrutacja – zatrudnienie – obsługa klienta. Swoim młodszym koleżankom i kolegom wkraczającym na rynek pracy radzi: „…Nie bójcie się celować wysoko i spróbujcie wszystkich ciastek, zanim zdecydujecie się na ulubione”

Wywiad z p. Katarzyną Zarębą absolwentką kierunku Zarządzanie, pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Panią Katarzyną Zarębą absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kierunku Zarządzanie i Marketing Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (rok ukończenia studiów: 2003) oraz studiów podyplomowych - Controlling (rok ukończenia studiów: 2007) pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o. (www.soprasteria.com).

Wywiad z p. Michałem Wawrzaszkiem - absolwentem kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, rzecznikiem prasowym Zarządu Transportu Metropolitalnego

Michał Wawrzaszek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii (studiów II stopnia, rok ukończenia: 2013) oraz studiów podyplomowych na kierunku Public relations (rok ukończenia: 2016). Pracuje jako rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego (www.metropoliaztm.pl/pl/).

typo3/#_msocom_1

Wywiad z p.Karoliną Łuszcz - absolwentką Kierunku Zarządzanie, pracownikiem firmy PwC Service Delivery Center w Katowicach

Karolina Łuszcz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania w 2021 roku. Obecnie pracuje w firmie PwC Service Delivery Center w Katowicach  na stanowisku specjalisty.

 

typo3/#_msocom_1

Wywiad z p.Arkadiuszem Hoffmannem - absolwentem kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, prowadzącym własną firmę Bellington Sp. z o.o.

Arkadiusz Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii ukończył w 2019 roku. Od 2018 roku prowadzi własną firmę  Bellington Sp. z o.o.

typo3/#_msocom_1

Wywiad z p. Michałem Sobiło - absolwentem kierunku Public Relations, na Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2002), prowadzącym własną firmę Icon Strategies (www.iconstrategies.pl)

Michał Sobiło jest dyrektorem zarządzającym Icon Strategies, firmy doradczej w zakresie public relations. Jest ekspertem w tworzeniu długofalowych kampanii PR, zarządzaniu kryzysowym i media relations. Kampanie, które realizował z zespołem były wyróżnianie w największych konkursach public relations na świecie, w Europie i w Polsce.
Od blisko dwóch dekad jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W tym czasie trzykrotnie zasiadał we władzach śląskiego oddziału PSPR. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Stowarzyszenia.
Jest współautorem programu studiów podyplomowych PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2011-2017 prowadził w ramach tych studiów zajęcia dotyczące budowania strategii PR oraz PR korporacyjnego i produktowego.
typo3/#_msocom_1

Wywiad z Panią Alicją Nowowiejską, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2019), pracownikiem firmy Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o.

Alicja Nowowiejska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), zatrudniona w firmie Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o.

Wywiad z p. Aleksandrą Swałek – absolwentką kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, pracownikiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Aleksandra Swałek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (rok ukończenia studiów 2019), pracującą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Wywiad z p. Julią Hołojdą - absolwentką kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, pracownikiem firmy Techniki Lakiernicze Sołtysiak Sp. J.

Julia Hołojda, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), pracująca w firmie rodzinnej Techniki Lakiernicze Sołtysiak Sp. J. (www.techniki-lakiernicze.pl)

Wywiad z p. Moniką Szyguła - absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kierunku Przedsiębiorczość i finanse zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki

Monika Szyguła, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2020, studia I stopnia) zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki w ramach działalności nierejestrowanej, prowadzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które dają taką możliwość. Aktualnie studentką studiów II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Wywiad z p. Jakubem Knauerem - absolwentem Kierunku logistyka inżynierska, pracownikiem Jeronimo Martins Polska

 

Jakub Knauer, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w firmie Jeronimo Martins Polska rozpoczął w tym samym roku, w którym odebrał dyplom ukończenia studiów logistycznych na UE w Katowicach. Pierwszy rok pracował w "DC19" - czyli centrum dystrybucyjnym JMP w Rudzie Śląskiej, w Sekcji Planowania i Transportu. Następnie rozpoczął pracę w centralnym Dziale Logistyki w Warszawie. Obecnie w zakresie obowiązków ma projekty i zadania, których celem jest optymalizacja w różnych obszarach logistyki to m.in. wiele zmian w systemach IT, które wpływają na codzienną pracę współpracowników w całej Polsce.

Wywiad z p. Beatą Tomaszewską - absolwentką Kierunku Rachunkowość, pracownikiem TMF Poland Sp. z o.o.

Beata Tomaszewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w TMF Group na stanowisku młodszego specjalisty zaczęła w grudniu 2000 roku. Była jednym z czterech pierwszych pracowników TMF w Katowicach (https://www.tmf-group.com/pl-pl). Pracowała w dziale Kadr i Płac oraz Księgowości i Podatków, którego potem została dyrektorem. Po ponad dwóch latach kierowania działem Księgowości i Podatków postanowiła przenieść się do działu finansów wewnętrznych i rozwijać karierę międzynarodową w strukturach firmy. Zajmuje obecnie stanowisko kontrolera finansowego na obszar krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Krajów Nordyckich. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca