Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiady z Absolwentami

W celu ułatwienia studentom poruszania się po rynku pracy prowadzimy wywiady z absolwentami Uczelni w ramach inicjatywy „Ścieżki karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Celem inicjatywy jest przedstawienie sylwetek absolwentów naszej Uczelni, pracujących na różnych stanowiskach w różnych firmach i instytucjach. Wierzymy, że doświadczenia zawodowe naszych Absolwentów pozwolą studentom Uniwersytetu bardziej świadomie wkroczyć na rynek pracy. Wywiady – po autoryzacji i uzyskaniu stosownych zgód – publikowane są na łamach strony internetowej Uniwersytetu oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych naszej Uczelni.

Zachęcamy Państwa do udziału w wywiadach i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Kontakt: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (ckwa@ue.katowice.pl)

Hanna Greń

Wywiad z Panią Hanną Greń - absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunku Ekonomika i organizacja produkcji na Wydziale Przemysłu (studia niestacjonarne magisterskie, rok ukończenia 1988), pisarką, autorką powieści kryminalnych.

 

Zanim na dobre rozpoczęła przygodę z literaturą prowadziła biuro rachunkowe. W swojej twórczości zawsze wykonuje rzetelny research, aby w opisywanych historiach nie było żadnych nieścisłości. Pani Hanna uważa, że "Ekonomista ma wyuczoną przez lata praktyki wytrwałość w dążeniu do celu, a także dokładność, umiejętność wychwytywania szczegółów".

Marcin Czaplik

Wywiad z Panem Marcinem Czaplikiem – absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunkach Zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania (studia jednolite magisterskie stacjonarne, rok ukończenia 2005) oraz Finanse i bankowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (studia zaoczne licencjackie, rok ukończenia 2004), Dyrektorem segmentu retail firmy GXO Logistics Poland sp. z o.o.

( https://gxo.com/pl/)

Dyrektor Marcin Czaplik czerpie radość i motywację ze współpracy z innymi. Jak manager stara się inspirować oraz wyznaczać właściwy kierunek do realizacji zadań. Czas, który spędził na Naszej Uczelni, był bardzo owocnym okresem ..."studia dały mi solidną podstawę, by odnaleźć się świecie logistyki. Szczególnie doceniam umiejętności zdobyte w kole logistycznym, w ramach którego organizowaliśmy częste wizyty w firmach...".     

Rafał Komorowski

Wywiad z Panem Rafałem Komorowskim - absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania (studia stacjonarne magisterskie, rok ukończenia 2011), Projects & Improvement managerem firmy GXO Logistics (https://gxo.com/pl/) na Polskę i Czechy.

W swojej pracy stawia na innowacyjność "Ciągłe doskonalenie procesów wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, a także często prezentowania nowych technologii, które mogą generować oszczędności, ograniczać błędy i wpływać na tworzenie lepszego miejsca pracy".  

Robert Cicirko

Robert Cicirko ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na kierunkach Finanse i Rachunkowość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń oraz Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw (studia podyplomowe). Następnie już w UE Katowice podjął kolejne studia podyplomowe na kierunku Controlling, które z powodzeniem ukończył w 2011 roku.

Z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Spółce Celowej Pałac Saski Sp. z o.o. (palacsaski.pl), której powołanie związane jest z ogromną inwestycją środków na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Jednocześnie spełnia się zawodowo również jako właściciel firmy FINMAN Robert Cicirko oraz udziałowcem w sp. z o.o.

Robert Cicirko jest osobą stawiającą na współpracę „współdziałanie ma ogromną moc sprawczą, jest szansą na nieszablonowe działania i prowadzi do nieograniczonych efektów”.

dr Honorata Stolarzewicz

Dr Honorata Stolarzewicz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) kierunku Zarządzanie i Marketing, na Wydziale Zarządzania. Zawodowo związana z firmą Rockwell Automation, w której zajmuje stanowisko Managera dwóch zespołów:  TechConnect oraz Field Services & Trainings Record to Report. O swojej pracy mówi: „…Każdą decyzję podejmuję z pełną świadomością, każda musi odpowiadać mojemu planowi na życie i zapewniać mi możliwość realizacji marzeń. Cel jaki przyświeca mi osobiście to uszczęśliwianie moich pracowników i klientów.”

prof. dr hab. Andrzej Klasik

prof. dr hab. Andrzej Klasik - Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Laureat Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Rektor honorowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. 

Uważa, że „…każda nowo poznana osoba może „wnieść” coś nowego do projektu czy naszego życia, a kontakty ukazują i otwierają nowe perspektywy rozwoju intelektualnego (…) Dzięki relacjom z biznesem i środowiskiem instytucjonalnym, podejmuję tematy, które są odpowiedzią na potrzeby odbiorców i wyzwania rynku oraz społeczności lokalnych”, a „przyszłości się nie przewiduje, przyszłość się kreuje”.

Kinga Chochół studia na kierunku Ekonomia, na Wydziale Zarządzania ukończyła w 2013 roku. Od 12 lat związana jest z firmą Rockwell Automation, w której zajmuje stanowisko Młodszego Managera zespołu Record to Report, zajmuje się koordynowaniem procesów księgowych wszystkich spółek firmy. O swojej pracy mówi: „…Zarządzanie zespołem, praca z ludźmi w połączeniu z rachunkowością, analizą danych, to właśnie to, co najbardziej lubię, co mnie inspiruje i motywuje do dalszego działania. […] Bardzo lubię poznawać nowe procesy, rozwijać posiadaną już wiedzę, przekładać teorie na praktykę. To połączenie sprawia, że praca jest dla mnie przyjemnością.

Damian Malcherek

Damian Malcherek studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, na Wydziale Zarządzania ukończył w 2007 roku. Od kilkunastu lat związany jest z firmą Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o., w której kieruje międzynarodowym Zespołem, odpowiedzialnym za procesy IT wspierające zarządzanie. Studentom daje radę: „…Wyznaczając sobie cele nie należy bać się porażki i za każdym razem stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Każda porażka pozwala na wyciągnięcie wniosków, co poszło nie tak i jakich błędów nie należy popełniać ponownie”. Dba o rozwój kompetencji swoich pracowników, ale i o dobrą atmosferę, wyznaje idee: „Zadowoleni ludzie pracują wydajniej, a uśmiech jest bardzo zaraźliwy"

Natalia Garbacz

Natalia Garbacz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii ukończyła w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała od samego początku w strukturach agencji zatrudnienia. Założyła własną działalność gospodarczą, w której dba o rozwój marki Vendorise, zajmującej się szeroko pojętym audytem procesów: rekrutacja – zatrudnienie – obsługa klienta. Swoim młodszym koleżankom i kolegom wkraczającym na rynek pracy radzi: „…Nie bójcie się celować wysoko i spróbujcie wszystkich ciastek, zanim zdecydujecie się na ulubione”

Katarzyna Zaręba

Wywiad z Panią Katarzyną Zarębą absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kierunku Zarządzanie i Marketing Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (rok ukończenia studiów: 2003) oraz studiów podyplomowych - Controlling (rok ukończenia studiów: 2007) pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o. (www.soprasteria.com).

fot. Wojciech Mateusiak

Michał Wawrzaszek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii (studiów II stopnia, rok ukończenia: 2013) oraz studiów podyplomowych na kierunku Public relations (rok ukończenia: 2016). Pracuje jako rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego (www.metropoliaztm.pl/pl/).

Karolina Łuszcz

Karolina Łuszcz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania w 2021 roku. Obecnie pracuje w firmie PwC Service Delivery Center w Katowicach  na stanowisku specjalisty.

 

Arkadiusz Hoffmann

Arkadiusz Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii ukończył w 2019 roku. Od 2018 roku prowadzi własną firmę  Bellington Sp. z o.o.

foto - p. Michał Sobiło

Michał Sobiło jest dyrektorem zarządzającym Icon Strategies, firmy doradczej w zakresie public relations. Jest ekspertem w tworzeniu długofalowych kampanii PR, zarządzaniu kryzysowym i media relations. Kampanie, które realizował z zespołem były wyróżnianie w największych konkursach public relations na świecie, w Europie i w Polsce.
Od blisko dwóch dekad jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W tym czasie trzykrotnie zasiadał we władzach śląskiego oddziału PSPR. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Stowarzyszenia.
Jest współautorem programu studiów podyplomowych PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2011-2017 prowadził w ramach tych studiów zajęcia dotyczące budowania strategii PR oraz PR korporacyjnego i produktowego.

Alicja Nowowiejska - foto

Alicja Nowowiejska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), zatrudniona w firmie Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o.

Aleksandra Swałek - foto

Aleksandra Swałek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (rok ukończenia studiów 2019), pracującą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Julia Hołojda, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), pracująca w firmie rodzinnej Techniki Lakiernicze Sołtysiak Sp. J. (www.techniki-lakiernicze.pl)

Monika Szyguła, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2020, studia I stopnia) zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki w ramach działalności nierejestrowanej, prowadzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które dają taką możliwość. Aktualnie studentką studiów II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Jakub Knauer, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w firmie Jeronimo Martins Polska rozpoczął w tym samym roku, w którym odebrał dyplom ukończenia studiów logistycznych na UE w Katowicach. Pierwszy rok pracował w "DC19" - czyli centrum dystrybucyjnym JMP w Rudzie Śląskiej, w Sekcji Planowania i Transportu. Następnie rozpoczął pracę w centralnym Dziale Logistyki w Warszawie. Obecnie w zakresie obowiązków ma projekty i zadania, których celem jest optymalizacja w różnych obszarach logistyki to m.in. wiele zmian w systemach IT, które wpływają na codzienną pracę współpracowników w całej Polsce.

Beata Tomaszewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w TMF Group na stanowisku młodszego specjalisty zaczęła w grudniu 2000 roku. Była jednym z czterech pierwszych pracowników TMF w Katowicach (https://www.tmf-group.com/pl-pl). Pracowała w dziale Kadr i Płac oraz Księgowości i Podatków, którego potem została dyrektorem. Po ponad dwóch latach kierowania działem Księgowości i Podatków postanowiła przenieść się do działu finansów wewnętrznych i rozwijać karierę międzynarodową w strukturach firmy. Zajmuje obecnie stanowisko kontrolera finansowego na obszar krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Krajów Nordyckich. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy