Wywiady z Absolwentami

W celu ułatwienia studentom poruszania się po rynku pracy prowadzimy wywiady z absolwentami Uczelni w ramach inicjatywy „Ścieżki karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Celem inicjatywy jest przedstawienie sylwetek absolwentów naszej Uczelni, pracujących na różnych stanowiskach w różnych firmach i instytucjach. Wierzymy, że doświadczenia zawodowe naszych Absolwentów pozwolą studentom Uniwersytetu bardziej świadomie wkroczyć na rynek pracy. Wywiady – po autoryzacji i uzyskaniu stosownych zgód – publikowane są na łamach strony internetowej Uniwersytetu oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych naszej Uczelni.

Zachęcamy Państwa do udziału w wywiadach i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Kontakt: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami (ckwa@ue.katowice.pl)

Damian Malcherek

Damian Malcherek studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, na Wydziale Zarządzania ukończył w 2007 roku. Od kilkunastu lat związany jest z firmą Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o., w której kieruje międzynarodowym Zespołem, odpowiedzialnym za procesy IT wspierające zarządzanie. Studentom daje radę: „…Wyznaczając sobie cele nie należy bać się porażki i za każdym razem stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej. Każda porażka pozwala na wyciągnięcie wniosków, co poszło nie tak i jakich błędów nie należy popełniać ponownie”. Dba o rozwój kompetencji swoich pracowników, ale i o dobrą atmosferę, wyznaje idee: „Zadowoleni ludzie pracują wydajniej, a uśmiech jest bardzo zaraźliwy"

Natalia Garbacz

Natalia Garbacz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii ukończyła w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała od samego początku w strukturach agencji zatrudnienia. Założyła własną działalność gospodarczą, w której dba o rozwój marki Vendorise, zajmującej się szeroko pojętym audytem procesów: rekrutacja – zatrudnienie – obsługa klienta. Swoim młodszym koleżankom i kolegom wkraczającym na rynek pracy radzi: „…Nie bójcie się celować wysoko i spróbujcie wszystkich ciastek, zanim zdecydujecie się na ulubione”

Katarzyna Zaręba

Wywiad z Panią Katarzyną Zarębą absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Kierunku Zarządzanie i Marketing Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (rok ukończenia studiów: 2003) oraz studiów podyplomowych - Controlling (rok ukończenia studiów: 2007) pracownikiem firmy Sopra Steria Polska Sp. z o.o. (www.soprasteria.com).

fot. Wojciech Mateusiak

Michał Wawrzaszek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne na Wydziale Ekonomii (studiów II stopnia, rok ukończenia: 2013) oraz studiów podyplomowych na kierunku Public relations (rok ukończenia: 2016). Pracuje jako rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego (www.metropoliaztm.pl/pl/).

Karolina Łuszcz

Karolina Łuszcz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania w 2021 roku. Obecnie pracuje w firmie PwC Service Delivery Center w Katowicach  na stanowisku specjalisty.

 

Arkadiusz Hoffmann

Arkadiusz Hoffmann jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii ukończył w 2019 roku. Od 2018 roku prowadzi własną firmę  Bellington Sp. z o.o.

foto - p. Michał Sobiło

Michał Sobiło jest dyrektorem zarządzającym Icon Strategies, firmy doradczej w zakresie public relations. Jest ekspertem w tworzeniu długofalowych kampanii PR, zarządzaniu kryzysowym i media relations. Kampanie, które realizował z zespołem były wyróżnianie w największych konkursach public relations na świecie, w Europie i w Polsce.
Od blisko dwóch dekad jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W tym czasie trzykrotnie zasiadał we władzach śląskiego oddziału PSPR. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Stowarzyszenia.
Jest współautorem programu studiów podyplomowych PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2011-2017 prowadził w ramach tych studiów zajęcia dotyczące budowania strategii PR oraz PR korporacyjnego i produktowego.

Alicja Nowowiejska - foto

Alicja Nowowiejska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), zatrudniona w firmie Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o.

Aleksandra Swałek - foto

Aleksandra Swałek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunków Przedsiębiorczość i Finanse oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (rok ukończenia studiów 2019), pracującą w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Julia Hołojda, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, Wydziale Ekonomii (rok ukończenia studiów 2019), pracująca w firmie rodzinnej Techniki Lakiernicze Sołtysiak Sp. J. (www.techniki-lakiernicze.pl)

Monika Szyguła, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (rok ukończenia studiów 2020, studia I stopnia) zajmującą się udzielaniem korepetycji z matematyki w ramach działalności nierejestrowanej, prowadzonej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, które dają taką możliwość. Aktualnie studentką studiów II stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Jakub Knauer, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w firmie Jeronimo Martins Polska rozpoczął w tym samym roku, w którym odebrał dyplom ukończenia studiów logistycznych na UE w Katowicach. Pierwszy rok pracował w "DC19" - czyli centrum dystrybucyjnym JMP w Rudzie Śląskiej, w Sekcji Planowania i Transportu. Następnie rozpoczął pracę w centralnym Dziale Logistyki w Warszawie. Obecnie w zakresie obowiązków ma projekty i zadania, których celem jest optymalizacja w różnych obszarach logistyki to m.in. wiele zmian w systemach IT, które wpływają na codzienną pracę współpracowników w całej Polsce.

Beata Tomaszewska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę w TMF Group na stanowisku młodszego specjalisty zaczęła w grudniu 2000 roku. Była jednym z czterech pierwszych pracowników TMF w Katowicach (https://www.tmf-group.com/pl-pl). Pracowała w dziale Kadr i Płac oraz Księgowości i Podatków, którego potem została dyrektorem. Po ponad dwóch latach kierowania działem Księgowości i Podatków postanowiła przenieść się do działu finansów wewnętrznych i rozwijać karierę międzynarodową w strukturach firmy. Zajmuje obecnie stanowisko kontrolera finansowego na obszar krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Krajów Nordyckich. 

Wywiady z naszymi absolwentami

Tomasz Król

Tomasz Król
Marketing Manager w centrali firmy Heineken

Studiowałem marketing. Pociągał mnie świat reklam, tworzenia marek, wpływania na codzienne decyzje milionów ludzi.

Barbara Wnęk

Barbara Wnęk
Radna Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty, Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W codziennej pracy radnej bardzo przydaje się wiedza ekonomiczna – dzięki niej spoglądam na miasto całościowo z uwzględnieniem jego długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

Bogusława Niewęgłowska

Bogusława Niewęgłowska
Prezes Katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju

Demokracja dobrze służy rozwojowi, gdy jest żywa, to znaczy cieszy się szerokim uczestnictwem obywateli, którzy podejmują swoje decyzje, opierając się na rzetelnej wiedzy pochodzącej z bogatego doświadczenia i rzetelnych badań naukowych.

Dominika Breza

Dominika Breza
Dyrektor marketingu Armada Development

Pierwszą poważną posadę dostała jeszcze przed obroną pracy dyplomowej. – Tak, to prawda i bardzo pomogło mi w tym moje założenie, że studia to nie wszystko, że bardzo ważne jest także doświadczenie zawodowe. Dlatego, już po pierwszym roku odbyłam pierwszą praktykę, a na drugim zaczęłam pracować.