Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z Agnieszką Ganiek - absolwentką kierunku Gospodarka turystyczna

OBECNA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

 

Na czym polega Pani obecna praca i działalność społeczna? 

AG: Obecnie moim pełnoetatowym zajęciem zawodowym od 2015 r. jest pełnienie funkcji Kierownika Biura Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Mikołów, gdzie do codziennych obowiązków należy budowanie relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Mikołów, udzielanie dotacji dla NGO i nadzór nad ich realizacją, czuwanie nad procedurą Inicjatywy Lokalnej i szeroko pojęte wsparcie instytucji pozarządowych w Mikołowie.

Ponadto od sierpnia 2022 roku spełniam się jako Prezeska w Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności, które jest miejscem ogniskującym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz mieszkańców chcących zaangażować się w działania na rzecz Mikołowa. Do głównych działań Centrum należy:

- prowadzenie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej – sklep stacjonarny z gadżetami miejskimi na Rynku w Mikołowie wraz ze sklepem internetowym, wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych;

- prowadzenie wsparcia i sieciowania lokalnego biznesu – szkolenia dla przedsiębiorców, śniadania biznesowe, realizacja usług dla biznesu (wirtualne biuro), strefa start-up, strefa coworkingowa;

- organizacja wysokiej jakości wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla srebrnego pokolenia, w tym Śląskiej Konferencji Senioralnej oraz Dni Seniora;

- realizacja autorskiego programu rozwoju młodzieży – cykl szkoleń wyjazdowych, stacjonarnych, tutoring, środki dla młodzieży na realizację swoich projektów;

- Klub Rodzica – realizacja cotygodniowych zajęć dla rodziców z dziećmi;

- NGO i mieszkańcy – szkolenia, warsztaty, wypożyczalnia sprzętu, doradztwo indywidualne i grupowe, wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na działania społeczne, nieodpłatny wynajem przestrzeni na cele społeczne, organizacja społeczności lokalnej.

https://centrumaktywnosci.eu/

W 2017 r. aktem notarialnym wraz z koleżanką założyłam Fundację GaSzo. Obecnie w Zarządzie mamy 3 kobiety. Swoje funkcje pełnimy społecznie, przy czym osobiście jestem jej Prezeską –Fundacja GaSzo jest przestrzenią realizacji wielu socjalnych projektów głównie na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich województwa śląskiego. Do najważniejszych, które obecnie realizujemy zaliczyć można:

- naRADźmy się! - MOCni, SAMOrządni, ZAANGAŻOWANI mieszkańcy - projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania 60 obywateli (w tym 15 organizacji pozarządowych) poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie partycypacji organizacji pozarządowych i obywatelskich ciał doradczych w realizację polityk publicznych w powiecie mikołowskim oraz Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w latach 2022-2024. W ramach zadania realizujemy autorski program rozwoju lokalnych liderów, którzy biorą udział w szkoleniach wyjazdowych, stacjonarnych oraz w kawiarenkach obywatelskich;

- Stworzenie Zielonego Centrum Edukacji “Dolina Jesionki” – Centrum zbudujemy w Palowicach, w pięknym obszarze krajobrazowym Rud Wielkich oraz Pojezierza Palowickiego – terenów bogatych w bioróżnorodność. Prace będą obejmowały: wykonanie ogrodzenia, posadzenie sadu społecznego, utworzenie pasieki ekologicznej, zbudowanie biur i przestrzeni edukacyjnej.  Posiadanie własnego obszaru w ujęciu długoterminowym pozwoli na zmniejszenie kosztów i pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby realizowanych działań;

- Programy Erasmus+ - wraz z naszymi zagranicznymi partnerami realizujemy szereg programów wymiany międzynarodowej w zakresie edukacji, kultury, nowoczesnych technologii czy polityki społecznej. W ostatnich latach Fundacja pozyskała partnerów w Niemczech, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Macedonii Północnej, na Malcie czy Turcji.

https://gaszo.pl/

 

Jakie kwalifikacje i kompetencje są szczególnie ważne na Pani stanowisku pracy i podejmowaniu działalności społecznej?

AG: Uważam, że to, co daje mi dzisiaj największą siłę sprawczą to kompetencje interpersonalne oraz praktyczna wiedza zdobywana zarówno w miejscach pracy jak i na wielu szkoleniach, kursach czy studiach, które ukończyłam. Do kluczowych umiejętności mogę zaliczyć szeroko rozumianą komunikację, dyplomację, asertywność i zarządzanie sobą w czasie, ale przede wszystkim budowanie relacji i wytrwałość. To jest praca dla długodystansowców, ponieważ efektów nie widać od razu, trzeba na nie czekać czasami kilka lat.

 

Jak wygląda Pani typowy i nietypowy dzień pracy?

AG: To również pytanie z tych trudnych, ponieważ każdy mój dzień wygląda inaczej. Moim głównym narzędziem w planowaniu jest kalendarz online, który prowadzę rzetelnie i do którego mają dostęp moi współpracownicy. Natomiast to co najbardziej lubię, to przyjść do biura wcześnie rano, kiedy jeszcze nikogo nie ma. Mam wtedy czas i przestrzeń do głębokiego skupienia się nad najtrudniejszymi wyzwaniami. Najbardziej nietypowe dni to te, podczas których przygotowujemy lub realizujemy wydarzenia, takie jak Dzień Aktywności Społecznej, Gala Wolontariusza, Kawiarenki Obywatelskie, szkolenia dla mieszkańców czy konsultacje. Są to zazwyczaj długie dni w pracy kończące się późnym wieczorem, ale wypełnione fantastycznymi emocjami.

 

Które z obecnych obowiązków należą do Pani ulubionych?

AG: Mam kilka zawodowych tematów, które obecnie lubię najbardziej, należy do nich przede wszystkim prowadzenie szkoleń. Uwielbiam spędzać godziny, kształcąc z zagadnień, które są bliskie mojemu sercu. Druga rzecz, która daje mi ogromną radość to pozyskiwanie środków na projekty społeczne, a następnie ich realizacja – dzięki temu widzę realną zmianę w świecie i swój wpływ na nią.

 

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją? 

AG: Myślę, że nie można powiedzieć, że się udało. Z sektorem NGO związana jestem od gimnazjum, podczas studiów cały czas angażowałam się w różne projekty. Prezesem jednej z największych organizacji młodzieżowych w swojej gminie zostałam mając 19 lat. Później zdobywałam doświadczenie zawodowe w samorządzie. Poświęciłam bardzo dużo wolnego czasu, biorąc udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. Wykonałam ogrom pracy, żeby dzisiaj być w miejscu w którym obecnie jestem. I tak, jestem wdzięczna za to, że aktywność zawodowa i społeczna jest jednocześnie moją pasją, ale nie jedyną. Pamiętajmy, że jednak jakaś równowaga musi być. Kocham góry o każdej porze roku, a od kilku lat wraz z teściem zajmuję się pszczołami w swojej pasiece. Także mówienie w tym przypadku o ślepym losie byłoby krzywdzące.

 

Czy podczas pracy wykorzystuje Pani wiedzę, umiejętności, kontakty zdobyte podczas studiów? 

AG: Tak, kończyłam studia, których profil nie do końca odpowiada obecnie podejmowanym przeze mnie aktywnościom, natomiast nic bardziej mylnego. Korzystam z wiedzy zdobytej w dziedzinie zarządzania, marketingu, e-commerce, prawa czy polityki społecznej. Łączyłam studia dzienne z pracą projektową oraz działalnością społeczną, co pozwalało mi budować siatkę kontaktów, którą nadal posiłkuję się. Często brałam również udział w dodatkowych zajęciach na Uczelni, gdzie byłam zaangażowana w działania Koła Naukowego Marketingu Meritum oraz śpiewałam w Chórze UE Katowice.

 

Czy kończąc studia przewidywała Pani, że tak potoczy się Pani ścieżka kariery? 

AG: Marzyłam o tym, aby swoją karierę zawodową realizować w III sektorze. Natomiast nie spodziewałam się, że już na ostatnim semestrze studiów magisterskich wygram konkurs na pracownika w Urzędzie Miasta Mikołowa na stanowisku specjalisty ds. organizacji pozarządowych. Kolejne wyzwania zawodowe poszły jak kula śnieżna do przodu.

 

WŁASNA FIRMA

 

Czym zajmuje się Pani firma? Co wyróżnia Pani firmę na tle innych firm, działających w tej samej branży?

AG: Zajmuję się w firmie szeroko rozumianą branżą szkoleniową w sektorze społecznym, w tym głównie szkoleniami dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i szkół. Szkolę w zakresie współpracy na linii JST-NGO, rozwoju kompetencji kluczowych, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami i organizacjami, a także budowania relacji.

 

Skąd wziął się pomysł na prowadzenie takiej firmy?

AG: Firmę założyłam w I kwartale 2023 r. i było to efektem bardzo dużej liczby zleceń szkoleniowych, które prowadziłam w ostatnim czasie. Wcześniej realizowałam je na podstawie umów zleceń. Ponieważ zapotrzebowanie na prowadzenie ich przeze mnie znacznie wzrosło, zdecydowanie wygodniejszą, szybszą i efektywniejszą ekonomicznie opcją było założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Dlaczego wybrała Pani tę formę organizacyjno-prawną prowadzenia firmy?

AG: Dzisiaj wszystkie szkolenia, które realizuję oparte są o mój autorski program wzbogacony o ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktycznej pracy w branży. Wybór padł na jednoosobową działalność ze względu na charakter wykonywanej usługi. Natomiast nie wykluczam możliwości zmiany formy prawnej.

 

Jakie ma Pani plany rozwoju firmy?

AG: Obecnie w firmie wieloma procesami zajmuję się osobiście (zlecam jedynie usługi księgowe). Planuję wdrożenie automatyzacji niektórych procesów oraz uruchomienie kursów online.

 

Co było dla Pani największym zaskoczeniem, a co największym wyzwaniem podczas prowadzenia własnej firmy?

AG: Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie łatwość założenia własnej działalności gospodarczej – zajęło mi to dosłownie kilka minut poprzez system

https://biznes.gov.pl

Do największych wyzwań obecnie należy łączenie etatu, działalności społecznej i prowadzenie  biznesu mając tylko 24 godziny na dobę.

 

Jaki sposób pozyskiwania kapitału dla rozwoju własnej firmy uważa Pani za najlepszy?

AG: Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, ponieważ to zależy od wielu czynników, np. branży, w której chce się pracować. Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo pomógł mi wypracowany kapitał społeczny, który budowałam już od studiów – w ramach wolontariatu w organizacjach pozarządowych, przez wiele godzin realizowałam szkolenia dla innych osób. Pamiętam, że od zawsze mam na swoim koncie oszczędności, które przeznaczone są na mój rozwój osobisty – np. kursy, studia podyplomowe. Korzystam również z możliwości jakie dają bezpłatne szkolenia finansowane np. z Unii Europejskiej lub innych programów. Natomiast wiem, że dla osób zaczynających swoją działalność jest wiele dedykowanych funduszy celowych, z których zachęcam do korzystania.

 

Co poradziłaby Pani studentom i absolwentom, którzy rozważają założenie własnej firmy lub rozpoczynają przygodę z własnym biznesem?

AG: Przede wszystkim poradziłabym, aby jak najlepiej wykorzystali czas na studiach na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku. Po drugie, aby zawsze wierzyli w siebie i swoje pomysły, próbowali je przekuć w dobry biznes podchodząc do tematu racjonalnie i badając rynek. Po trzecie, aby szukali sojuszników – innych ludzi, którzy będą okazywać wsparcie, niekoniecznie finansowe, ale np. swoim doświadczeniem, dobrym słowem, radą. Korzystajcie z programów mentoringowych, tutoringowych, rozwojowych, jest to najlepsza inwestycja w siebie.

 

Jakie są obecnie największe wyzwania w Pani pracy?

AG: Do największych wyzwań należą dzisiaj zapowiadane zmiany w regulacjach prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, niestabilność przepisów oraz rosnące koszty prowadzenia działalności.

 

STUDIA

 

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię, kierunek i specjalność?

AG: Spośród wszystkich uczelni, które obserwowałam, Uniwersytet Ekonomiczny wydał mi się najbardziej racjonalnym wyborem. Od samego początku brałam pod uwagę Wydział Zarządzania, natomiast kierunek Gospodarka Turystyczna był w tamtym czasie uruchamiany po raz pierwszy. Zaproponowany program skusił mnie swoją uniwersalnością, wszechstronnym podejściem do zarządzania w obszarze turystyki oraz różnorodnością przedmiotów. Szeroki wachlarz tematów daje szerokie horyzonty poznawcze. Z perspektywy czasu wiem, że otrzymałam kompleksowe wykształcenie oraz umiejętności, które pozwalają mi sprawnie poruszać się nie tylko na rynku pracy, ale również w świecie projektów międzynarodowych. Jestem także wdzięczna za możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach – naukowo w KN Meritum oraz artystycznie w Chórze. 

 

Jak wspomina Pani czas przygotowania pracy dyplomowej (w tym rolę opiekuna naukowego/promotora w przygotowaniu pracy)? Czy wybrany temat pracy dyplomowej wniósł realną wartość w Pani rozwój zawodowy/karierę zawodową? Czy coś – z perspektywy czasu – pisząc pracę dyplomową – zrobiłaby Pani inaczej?

AG: Pisanie obu prac było czystą przyjemnością, a wynikało to z dwóch czynników: po pierwsze moimi opiekunkami były wspaniałe naukowczynie, które podążały za moimi zainteresowaniami. Opiekunem mojej pracy licencjackiej była dr hab. Barbara Pabian, prof. UE, natomiast pracy magisterskiej prof. UE dr hab. Teresa Żabińska. I za tym idzie drugi powód: obie prace pisałam w temacie organizacji pozarządowych. Pozwoliło mi to jeszcze lepiej zrozumieć sektor, z którym wiązałam swoją przyszłość zawodową. Czy dzisiaj zrobiłabym coś inaczej? Myślę, że nie. Wszystko było tak, jak powinno być.

 

Wspomniała już Pani nieco o swojej aktywności podczas studiów, czy mogłaby nam ją Pani przybliżyć? 

AG: Tak, przez całe studia byłam aktywna zarówno zawodowo pracując przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i rządowych, jak i społecznie organizując obozy wypoczynkowe dla dzieci z rodzin z problemami. Ponadto przez cały okres studiów zarządzałam młodzieżową organizacją w swojej gminie. Jak już wcześniej wspomniałam na Uczelni angażowałam się w prace Koła Naukowego Marketingu Meritum, gdzie organizowałam i wyjeżdżałam na konferencje, pisałam artykuły naukowe pod okiem dr hab. Zbigniewa Spyra, prof. UE. Rozwijałam się artystycznie śpiewając w przywoływanym poprzednio Chórze UE Katowice oraz wyjeżdżając z nim m.in. na koncerty do Turcji czy na Litwę. Przy wsparciu swoich promotorek wysłałam swoje prace (licencjacką i magisterską) na konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza, gdzie uzyskały one kolejno III miejsce i wyróżnienie w swojej kategorii. Okresy wakacyjne wykorzystywałam na realizację dodatkowych praktyk, również w organizacjach pozarządowych, dzięki czemu zdobywałam więcej punktów ECTS, tym samym zmniejszając liczbę przedmiotów, które miałabym zaliczać w kolejnych semestrach. Odbyłam również praktyki w akademickim biurze karier (wtedy nazywało się ono: Akademickie Centrum Kariery, obecnie jest to: Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), co wspominam niezwykle miło oraz brałam udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez jednostkę.

 

Jaką radę dałaby Pani studentom, którzy stoją przed wyborem miejsca w którym będą realizowali praktyki zawodowe i nie mają jeszcze żadnych doświadczeń zawodowych?

AG: Poradziłabym im, żeby realizowali praktyki w miejscu, które podpowiada im serce. Żeby próbowali i sprawdzali czy to, o czym marzą, co planują, w rzeczywistości wygląda tak samo jak w marzeniach. Osobiście zawsze będę zachęcała do odbywania ich w organizacjach pozarządowych, ponieważ są one tak zróżnicowane, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie, niezależnie od tego co obecnie studiuje.

 

Jak wspomina Pani okres studiów?

AG: Okres studiów wspominam jako czas intensywnej pracy. Dzisiaj sama siebie podziwiam, że łączyłam tyle różnych aktywności. Natomiast z perspektywy czasu wiem, że warto było zarwać noc nie idąc na imprezę, a realizując ciekawy projekt społeczny bądź naukowy.

 

Czy było coś, co wyróżniało Panią z grona studentów?

AG: Myślę, że coś, co mogło mnie wyróżniać z grona kolegów i koleżanek to mocne ugruntowanie swojej wiedzy w obszarze organizacji pozarządowych oraz doświadczenie praktyczne w dziedzinie realizacji projektów i pozyskiwaniu na nie środków finansowych.

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

 

Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani ambicje zawodowe? 

AG: Na początku 2015 r., czyli na ostatnim semestrze moich studiów magisterskich wysłałam swoje CV w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta Mikołów. I tak po dwóch etapach rekrutacji i konkurowaniu z 16 innymi osobami, 9 marca podpisałam swoją pierwszą umowę o pracę. Było i nadal jest to zajęcie, które pozwala mi wspierać sektor NGO. W kolejnych latach pięłam się po szczeblach samorządowej kariery i tak dzisiaj zarządzam biurem Organizacji Pozarządowych w tym samym urzędzie.

 

Czy podnosiła Pani swoje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu studiów w naszej Uczelni? 

AG: Po ukończeniu studiów dałam sobie cały rok przerwy, a następnie podjęłam studia doktoranckie na naszym Uniwersytecie. Niestety przez natłok innych obowiązków i aktywności nie dokończyłam swojej rozprawy doktorskiej, ale myślę, że w tym temacie nie powiedziałam jeszcze ostatniego zdania. Ponadto jestem zeszłoroczną absolwentką studiów MBA dla NGO. Cieszę się, że sama mogę dzielić się swoim doświadczeniem i pasjami, gdyż na zaproszenie wykładowców Uczelni często opowiadam studentom o swojej pracy.

Od 2019 r. posiadam certyfikat trenerki na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework, w 2022 r. ukończyłam również Zaawansowaną Szkołę Trenerów II stopnia. Jestem też absolwentką XVII edycji prestiżowego programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Swoją wiedzę stale poszerzam uczęszczając na liczne kursy i szkolenia. W tym roku rozpoczęłam studia psychologiczne w Collegium Humanum w Warszawie.

 

Czy według Pani obszar działania firmy/instytucji powinien stanowić istotne kryterium wyboru miejsca zatrudnienia?

AG: W pracy spędzamy istotną część naszego życia. Osobiście nie wyobrażam sobie wykonywać zawodu, który by mnie nie satysfakcjonował. Uważam, że zarówno zakres czynności, wynagrodzenie jak i atmosfera w niej panująca są istotnymi czynnikami wyboru miejsca pracy.

 

Co Pani zdaniem miało największy wpływ na przebieg Pani kariery i kolejne awanse?

AG: Uważam, że największy wpływ na moje zaangażowanie miały skuteczność w realizacji podjętych celów, otwartość na poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań oraz umiejętność pracy pod presją czasu i delegowanie zadań.

 

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

AG: Dla mnie najważniejsze jest, aby były to cele zgodne z moimi wartościami. Znacznie przyjemniej i skuteczniej realizuje się zadania, w które się wierzy.

 

Jakie cechy i umiejętności menedżerów przyczyniają się – Pani zdaniem – do sprawnego zarządzania organizacją, a tym samym kierowania zespołem?

AG: Kluczowa w tym aspekcie jest asertywność, umiejętność komunikacji i słuchania, szacunek do współpracowników, jasne komunikowanie celów i zadań, które stoją przed zespołem. Myślę, że dla wielu może to być trudne, ale dla mnie równie ważne jest dawanie przestrzeni innym na realizację swoich pomysłów i odwaga do przyznawania się do popełnionych błędów. Zdecydowanie bliższa mi jest koncepcja przywództwa niż zarządzania sensu stricto.

 

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

AG: Podążajcie za swoimi marzeniami, nie bójcie się podejmować ryzyka, próbujcie różnych rozwiązań, a z porażek wyciągajcie wnioski na przyszłość. A jeśli szukacie pracy na etacie - polecam dobrze napisać CV i przygotowywać się na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Dziękuję za udział w wywiadzie i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiał, Piotr Binias, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca