Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z Agnieszką Konior - absolwentką kierunków Analityka gospodarcza oraz Finanse i rachunkowość

OBECNA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

 

Na czym polega Pani obecna praca?

AK: Pracę w Rockwell Automation rozpoczęłam w grudniu zeszłego roku. To firma będąca producentem automatyki przemysłowej oraz rozwiązań informatycznych, której główna siedziba znajduje się w Milwaukee. W Katowicach mieści się Globalne Centrum Usług Finansowych, w ramach krótego zajmuję stanowisko Finance Leadership Development Program Associate (FLDP). To 3–letni program rotacyjny w dziedzinie finansów, obejmujący 3 obszary zadań trwających po 12 miesięcy w różnych działach i zespołach. Daje on możliwość rozwoju w kierunku księgowym, controllingowym lub poznania każdego z tych obszarów. Po pomyślnym ukończeniu programu istnieje możliwość kontynuowania pracy w Rockwell Automation na stanowiskach finansowych o zwiększonej odpowiedzialności. Aktualnie jestem w trakcie swojej drugiej rotacji, którą rozpoczęłam w listopadzie w zespole DEO – Finance BI Solutions, gdzie zajmujemy się m.in. tworzeniem raportów w Power BI. Swoją pierwszą rotację odbyłam jako młodszy analityk finansowy w zespole FP&A, rozwijając wiedzę w obszarze controllingu. Dzięki temu mam możliwość zdobycia doświadczenia o szerokim zakresie poprzez pracę nad realnymi wyzwaniami w różnych działach i zespołach oraz kontakt z wieloma inspirującymi osobami, co pozwala mi także na doskonalenie umiejętności miękkich. Co więcej, w ramach programu realizuję dodatkowe projekty, zarówno analityczne, jak i związane z promocją inicjatywy wśród studentów. Dodatkowo, stanowisko FLDP oferuje specjalny program rozwojowy, obejmujący szkolenia, projekty, mentoring, spotkania z managerami wyższego szczebla oraz FLDP z całego świata. Jestem także członkinią Employee Value Proposition (EVP) w sekcji Employer Branding oraz Finance Innovation Center, gdzie rozwijam swoją wiedzę techniczną wraz ze współpracownikami.

Jakie kwalifikacje i kompetencje są szczególnie ważne na Pani stanowisku pracy?

AK: Jedną z najważniejszych kompetencji na moim stanowisku jest proaktywność- szukanie rozwiązań, przejmowanie inicjatywy. Celem programu FLDP jest nabycie m.in. kompetencji liderskich, dlatego szczególnie ważne jest wykorzystywanie ich w swojej codziennej pracy. Jeśli chodzi o umiejętności twarde, to w obecnym zespole wykorzystuję znajomość m.in. Power Query, Power BI oraz podstawy SQL.

 

Jak wygląda Pani typowy i nietypowy dzień pracy?

AK: Każdy dzień jest inny i jest to jedna z cech, którą najbardziej lubię w swojej pracy. Stałym elementem jest analiza realizowanych przez nas projektów, a także utrzymanie już stworzonych raportów. Codziennie uczę się nowych rzeczy w praktyce oraz mogę liczyć na wsparcie moich bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów z Zespołu. Co do nietypowych dni to na pewno mogę wyróżnić udział w Targach Pracy, prowadzenie Team Building Events oraz warsztatów charytatywnych– razem z grupą współpracowników zainicjowaliśmy świąteczny projekt „Share&Care” w ramach naszej wewnętrznej organizacji HELPeR. Podczas wydarzenia odbywają się warsztaty prowadzone przez pracowników Firmy dla naszej kadry. Celem akcji jest wsparcie organizacji „Sylwestra z Ubogimi” w Katowicach.

 

Które z obecnych obowiązków należą do Pani ulubionych?

AK: Bardzo lubię początkowy etap prac nad projektem, kiedy zbierane są informacje skąd pozyskiwane są dane oraz jak wykorzystują je użytkownicy. Zrozumienie potrzeb biznesowych klientów, również tych wewnętrznych, którymi są nasi współpracownicy jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się również z możliwości kooperacji ze Studentami. W trakcie studiów zajmowałam się współpracą z różnymi firmami w ramach członkostwa w Kole Naukowym Rachunkowości „Rachmistrz”. Nabyte wtedy umiejętności wykorzystuję teraz organizując warsztaty dla Studentów z ramienia Rockwell Automation.

 

Czy w Pani przypadku można powiedzieć, że udało się połączyć pracę zawodową z pasją?

AK: Zdecydowanie! Od zawsze jestem osobą aktywną, która angażuje się w wiele różnych inicjatyw z rozmaitych dziedzin, począwszy od organizacji warsztatów rękodzielniczych, prowadzenie zajęć teatralnych, aż po nauczanie języków obcych czy organizację wydarzeń charytatywnych. W czasie studiów rozwinęło się moje zainteresowanie obszarem analizy danych, a także nabyłam umiejętności techniczne. Opuszczając mury Uczelni obawiałam się, że nie będę w stanie połączyć swoich różnorodnych pasji. Obecnie realizuję się w pracy w zespole Finance BI, natomiast, jak wcześniej wspomniałam miałam też przyjemność poprowadzić Team Building Event, na którym podzieliłam się z Zespołem wiedzą o tworzeniu podstawek z gipsu. Uważam, że Program FLDP daje wiele możliwości i to od nas, uczestników zależy, w jakim stopniu je wykorzystamy.

 

Jakie są obecnie największe wyzwania w Pani pracy?

AK: Myślę, że największym wyzwaniem jest umiejętność adaptowania się do zmian. Jako że założeniem programu FLDP jest roczna rotacja w danym obszarze, trzeba być gotowym na nowy zakres funkcji czy zmianę zespołu i umieć odnaleźć się w nowej sytuacji. Wachlarz obowiązków jest szeroki – jak wspomniałam, poza codzienną pracą analityczną, mam dodatkowe zadania związane ze swoją rolą. Wymaga to dobrze rozwiniętych umiejętności zarządzania czasem, aby wszystkie zobowiązania realizować w terminie. Rola FLDP wiąże się też z pewnego rodzaju presją – jest się eksponowanym na kontakt z managerami wyższego szczebla, trzeba być przygotowanym na wszelkiego rodzaju wystąpienia oraz dobrze radzić sobie ze stresem. Moim zdaniem wspomniane wyzwania dają ciągłą możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Wspomniała Pani, że wiedzę nabytą podczas studiów wykorzystuje Pani w obecnej pracy. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam te umiejętności?

AK: Jak najbardziej. W trakcie studiów, jednym z obowiązkowych przedmiotów na moim kierunku były „Bazy danych i narzędzia Business Intelligence”. W czasie zajęć poznaliśmy m.in. Power Pivot i wspomniane wcześniej Power Query i Power BI. Projektowaliśmy pierwsze raporty i przeprowadzaliśmy różnego rodzaju analizy, co dało mi solidne podstawy do dalszego rozwoju. Do dzisiaj wspominam te zajęcia jako jedne z najbardziej wartościowych, które wyraźnie wpłynęły na wybór mojej ścieżki zawodowej. Kontakty zdobyte podczas studiów pomagają mi przede wszystkim w organizacji warsztatów dla Studentów.

 

Czy kończąc studia przewidywała Pani, że tak potoczy się Pani ścieżka kariery?

AK: Miałam nadzieję, że tak będzie. W 2018 roku uczestniczyłam w warsztatach organizowanych przez Rockwell Automation na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach „Analiza finansowa / inwestowanie na giełdzie”. Już wtedy zainteresowałam się moim obecnym pracodawcą i towarzyszyła mi myśl, że chciałabym związać się zawodowo z tą firmą. Po skończeniu studiów wiedziałam, że to właśnie tam złożę CV. Akurat wtedy po raz pierwszy otworzono rekrutację na stanowisko FLDP. Uważam, że funkcja, którą sprawuje to duże wyróżnienie, ponieważ daje możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych na stanowisku leadera, a także współdecydowania o kierunku rozwoju oraz wyborze kolejnej rotacji.

 

STUDIA

 

 

Dlaczego wybrała Pani naszą Uczelnię?

AK: Do wyboru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zachęciły mnie pozytywne opinie absolwentów, którzy wskazywali na praktyczne wykorzystanie wiedzy w trakcie zajęć. Analityka gospodarcza to kierunek, którego sylabus był najbardziej spójny z moimi zainteresowaniami. W trakcie studiów licencjackich, które również realizowałam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, uczestniczyłam w dwóch szkoleniach z SQL – języka zapytań wykorzystywanego m.in. do tworzenia i modyfikowania relacyjnych baz danych. Po zapoznaniu się z opisami przedmiotów realizowanych na tym kierunku utwierdziłam się w przekonaniu, że będzie to dobry wybór. Studiując, mogłam realizować się na wielu płaszczyznach oraz zdobyłam praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję w swojej obecnej pracy.

Czy podczas studiów uczestniczyła Pani w programach wymiany międzynarodowej?

AK: W trakcie studiów spędziłam miesiąc na Hanzehogeschool w Groningen (Holandia). Zainspirowało mnie to do rozpoczęcia nauki języka niderlandzkiego, którą kontynuuję do dzisiaj. Choć nie wykorzystuję go w swojej pracy, muszę przyznać, że był to element, który często zwracał uwagę rekruterów.

 

Jak wspomina Pani czas przygotowania pracy dyplomowej (w tym rolę opiekuna naukowego/promotora w przygotowaniu pracy)? Czy wybrany temat pracy dyplomowej wniósł realną wartość w Pani rozwój zawodowy/karierę zawodową? Czy coś – z perspektywy czasu – pisząc pracę dyplomową – zrobiłaby Pani inaczej?

AK: Tematem mojej pracy magisterskiej była „Analiza migracji ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2012 – 2019”. W tamtym okresie interesowało mnie zagadnienie przemieszczania się ludności oraz kryzysu migracyjnego, dlatego chciałam zgłębić swoją wiedzę. Podczas pisania pracy wyciągnęłam wiele ciekawych wniosków oraz zdecydowanie poszerzyłam własną perspektywę. Promotor pomógł mi zarówno w aspekcie merytorycznym jak i redakcyjnym. Określenie konkretnych terminów, w których należy dostarczyć poszczególne rozdziały, było bardzo pomocne w organizacji pracy.

 

Jest Pani niezwykle aktywną osobą na wielu płaszczyznach. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć swoje zaangażowanie zawodowe podczas studiów, o którym nieco już Pani wspomniała?

AK: Tak, jak najbardziej. Już po pierwszym roku studiów w okresie wakacyjnym odbyłam praktyki w Biurze Rachunkowym, które stanowiły idealne uzupełnienie wiedzy nabytej po zrealizowaniu przedmiotu „Podstawy rachunkowości”. W 2019 roku zostałam stypendystką programu PwC Service Delivery Center, w którym brało udział 10 najlepszych studentek i studentów z województwa śląskiego. Dzięki uzyskanemu stypendium zrealizowałam m.in. szkolenia z SQL oraz Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym. W tym samym roku współorganizowałam na Uniwersytecie akcję „Helpers’ Generation” z ramienia DKMS. Byłam także członkinią wspomnianego poprzednio Koła Naukowego Rachunkowości „Rachmistrz”, a w roku akademickim 2020/2021 pełniłam rolę Przewodniczącej Koła. Było to doświadczenie, które wiele mnie nauczyło. W tym okresie nawiązałam współpracę z kilkoma firmami, wraz z wiceprzewodniczącą wspólnie organizowałyśmy wiele wydarzeń, m.in. „Olimpiadę Zostań RachMistrzem”, II edycję cyklu „Trening czyni RachMistrza”, XII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, I edycję cyklu „Pomysł na FiR!” czy warsztaty wewnętrzne dla członków Koła. Wygrałyśmy także grant Fundacji KPMG dla projektu „Młodzi Duchem”, który umożliwił nam organizację Dnia Kobiet w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Jako Koło Naukowe zainicjowaliśmy także zbiórkę charytatywną dla Domu Dziecka w Oświęcimiu. Poza działalnością społeczną, z sukcesami brałam też udział w kilku wydarzeniach naukowych, m.in. w Łodzi podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sigma Maraton, we współautorstwie napisałam kilka artykułów naukowych wydanych w monografiach pokonferencyjnych oraz współtworzyłam monografię „Rachunkowość przyszłości – szanse i zagrożenia” (red. Franczak I., Konior A.). W roku akademickim 2020/2021 pełniłam rolę Campus Ambassador PwC Service Delivery Center na naszym Uniwersytecie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako praktykantka w biurach rachunkowych oraz asystentka ds. rachunkowości. Nabyte kompetencje zdecydowanie pomogły mi w ukształtowaniu ścieżki kariery, a dodatkowo sprawiły, że okres studiów był dla mnie naprawdę wartościowy i wracam do niego z uśmiechem.

Jaką radę dałaby Pani studentom, którzy stoją przed wyborem miejsca w którym będą realizowali praktyki zawodowe i nie mają jeszcze żadnych doświadczeń zawodowych?

AK: Zawsze warto próbować i nie należy zniechęcać się niepowodzeniami. Działalność w Kole Naukowym czy organizacja akcji charytatywnych to naprawdę świetny początek do rozwinięcia swojej kariery zawodowej. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że to właśnie te aktywności nadały mojej karierze rozpędu, a przy tym dały mi ogromną ilość satysfakcji.

 

Jak wspomina Pani okres studiów?

AK: Okres studiów wspominam bardzo dobrze. Wraz z Kołem Naukowym „Rachmistrz” zrealizowaliśmy naprawdę wiele fantastycznych projektów, a członkostwo w Kole było najlepszą decyzją, jaką podjęłam. W szeregi Zespołu wstąpiłam dopiero na 3 roku studiów licencjackich i jedyne, co bym zmieniła, to dołączyłabym do niego zdecydowanie wcześniej :)

 

 

Czy było coś, co wyróżniało Panią z grona studentów?

AK: Wydaje mi się, że było to moje zaangażowanie i gotowość do działania. Starałam się brać udział w różnego rodzaju inicjatywach, aby zidentyfikować obszary, w których działalność przynosi mi najwięcej satysfakcji. Uważam, że czas studiów to idealna pora na szukanie obszarów, które nas interesują. Jako studenci mamy wiele możliwości, które mogą nam pomóc w określeniu ścieżki kariery zawodowej.

 

ROZWÓJ ZAWODOWY

 

 

Jak szybko znalazła Pani pracę, która spełniła Pani ambicje zawodowe?

AK: Studia skończyłam w lipcu 2022, natomiast w grudniu tego samego roku rozpoczęłam pracę w Rockwell Automation. Rekrutacja była dość wymagająca, dlatego ogromnym sukcesem było dla mnie otrzymanie oferty od firmy. Obecna praca spełnia moje ambicje zawodowe w szczególności dlatego, że założeniem mojego stanowiska jest ciągłe poszerzanie wiedzy oraz współpraca z people managerami. Wiele się od nich uczę i ciągle doskonalę swój warsztat.

Czy podnosiła Pani swoje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu studiów w naszej Uczelni?

AK: Tak, oczywiście. Odbyłam m.in. szkolenie „DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel, które było doskonałym uzupełnieniem wiedzy. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Bielsko – Bialskim na kierunku Filologia Hiszpańska. Uważam, że znajomość języków obcych jest niezwykle ważna, dlatego po zdaniu egzaminu państwowego DELE B2 zdecydowałam, że chciałabym kontynuować naukę w tym zakresie. Skupiłam się także na rozwoju kompetencji miękkich, realizując wolontariat w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu.

Czy według Pani obszar działania firmy/instytucji powinien stanowić istotne kryterium wyboru miejsca zatrudnienia?

AK: To zależy. Moje pierwsze kroki zawodowe stawiałam w lokalnym biurze rachunkowym. Dało mi to duży komfort i odpowiednią przestrzeń do nauki. Teraz, pracując w środowisku międzynarodowym, widzę jak bardzo poszerza to horyzonty i ile rozwojowych możliwości oferuje. Dlatego moim zdaniem wszystko zależy od tego, w jakim miejscu obecnie jesteśmy i jakie są nasze oczekiwania.

Co Pani zdaniem jest ważne podczas wyznaczania i realizacji celów zawodowych, biznesowych itp.?

AK: Uważam, że ważna jest konsekwencja i ciągła nauka. Większe cele, wymagające więcej czasu, powinno się dzielić na mniejsze, aby możliwym było sprawdzanie stopnia ich realizacji. Sądzę, że warto jest mierzyć wysoko, jednak należy przy tym pamiętać, że to codzienne, małe kroki budują nasz sukces. Musimy nauczyć się je dostrzegać, a przede wszystkim umieć docenić się za ich realizację. Istotne jest także sięgnięcie po pomoc w momencie, gdy wydaje nam się, że urzeczywistnienie danego celu jest niemożliwe. Osoby bardziej doświadczone z pewnością będą w stanie wskazać jakie działania należy podjąć, aby wrócić na właściwy tor.

Jakie cechy i umiejętności menedżerów przyczyniają się – Pani zdaniem – do sprawnego zarządzania organizacją, a tym samym kierowania zespołem?

AK: Moim zdaniem ważna jest empatia, umiejętność słuchania współpracowników i rozumienia ich potrzeb. Stworzenie odpowiednich warunków pracy wpływa na osiąganie lepszych wyników, a przy okazji sprawia, że pracownicy po prostu czują się dobrze. Dobry manager zauważa obszary, w których jego pracownicy chcą się rozwijać i daje im taką możliwość. Oferuje także wsparcie merytoryczne oraz inspiruje do działania.

Jakie rady dałaby Pani studentom i absolwentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy?

AK: Szukajcie obszarów, w których praca daje Wam radość i satysfakcję. Próbujcie i przede wszystkim nie zniechęcajcie się niepowodzeniami. Okres studiów to idealny czas na nabywanie nowych umiejętności, realizację projektów wspólnie ze znajomymi, jednym słowem – działanie! Jestem przekonana, że te aktywności zaprocentują w przyszłości i ułatwią rozpoczęcie kariery zawodowej.

 

 

Dziękuję za udział w wywiadzie i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiał, Piotr Binias, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca